På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Inledning till de allmänna råden

De allmänna råden om ekonomiska planer och kostnadskalkyler är framtagna till de författningar som framgår av det första allmänna rådet.

Vad som sägs om ekonomiska planer är tillämpligt även för kostnadskalkyler om inget annat sägs.

Ekonomiska begrepp

I de allmänna råden förekommer olika ekonomiska begrepp som används med delvis olika innebörd i olika sammanhang. Exempelvis förekommer i bostadsrättslagstiftningen begrepp som har en annan eller mer specifik betydelse än i lagstiftningen (och normgivningen) inom redovisning.

För att överbrygga skillnader har de allmänna råden inkluderat ekonomiska begrepp mer i samklang med redovisningslagstiftningen, i syfte att den ekonomiska planen i möjligaste mån ska kunna jämföras med föreningens externa redovisning i senare skede. Då de ekonomiska exemplen – som utgör en del av de allmänna råden benämnd "Bilaga ekonomiska uppställningar" – utgör kalkylmässiga uppställningar följer de dock inte redovisningsmässiga regler fullt ut.

Till exempel beaktas inte föreningens behov och förändring av rörelsekapital, vilket påverkar uppställningen avseende kassaflöde. Bostadsrättsförordningen anger i § 1 att uppgift ska lämnas om "kostnad för föreningens fastighet". I årsredovisningslagen används begreppet anskaffningsvärde, som definieras som belopp som motsvarar utgifterna för tillgångens förvärv, inklusive utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej