På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Tomträttsavgäld och arrendeavgift

Granskad:

Det förekommer att föreningen äger huset men inte marken huset står på. Det är då allt som oftast frågan om tomträtt.

2.25 Tomträttsavgäld och arrendeavgift 1 § 8, 4 § 1och 4 a § 6 bostadsrättsförordningen samt 1 § 8, 4 § 1 och 4 a § 6 förordningen om kooperativ hyresrätt Allmänt råd För det fall tomträttsavgäld eller arrendeavgift inte utfaller eller utgår med reducerat belopp under prognosperioden bör den ekonomiska prognosen redovisa beräknat belopp och tidpunkten för när skyldigheten inträder. Av planen bör även framgå när ett tomträttsavtal eller arrendeavtal löper ut. Ett avtals avgäldsperiod respektive avgiftsperiod bör också framgå.

Den som innehar tomträtt betalar en så kallad avgäld som ersättning för nyttjandet. Ägaren till marken, oftast en kommun, upplåter fastigheten under lång, obestämd tid. Den som har nyttjanderätten kallas tomträttshavare, och vanligtvis är ändamålet med en tomträtt boende. Tomträtten är näst intill jämförbar med äganderätt. Det innebär bland annat en obegränsad rätt att överlåta tomträtten eller att pantsätta den. Mark som upplåts med tomträtt regleras i 7 och 13 kap. jordabalken (JB).

I andra fall kan det handla om ett bostadsarrende och nyttjanderättshavaren (arrendatorn) betalar då en arrendeavgift som ersättning för nyttjandet. Avtal om bostadsarrende träffas för viss tid, minst fem år eller för arrendatorns livstid. Bestämmelser om bostadsarrende finns i 10 kap. JB. Avgälden/arrendeavgiften belastar föreningen ekonomiskt och därför är det nödvändigt att uppgift om nyttjanderätten, avtalets innehåll och ersättningsnivån anges i planen.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen