På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kostnad vid ombildning

Granskad:

Vid ombildning förekommer vanligen ytterligare utgifter, utöver utgiften för fastighetsförvärvet.

2.17 Kostnad vid ombildning 1 § 4 bostadsrättsförordningen samt 1 § 4 förordningen om kooperativ hyresrätt Allmänt råd Samtliga utgifter för föreningens förvärv av fastigheten bör framgå i den ekonomiska planen. I den ekonomiska planen bör särskilt uppgifter om köpeskillingen för fastigheten, inklusive utgifter för pantbrev, lagfart, fastighetsbildning och ombildning anges. Om det vid förvärvet kan utgå tilläggsköpeskilling bör även det tydligt framgå och beskrivas. Beräknade utgifter för åtgärder föranledda av besiktningsanmärkningar bör redovisas under en egen post. Samtliga avtal och överenskommelser som ligger till grund för utgifterna för förvärvet av föreningens fastighet bör beskrivas i planen. De väsentliga avtalsvillkoren i dessa bör också återges i planen.

Beroende på om ombildningen har initierats av fastighetsägaren eller de boende kan till exempel utgifter för ombildningskonsult belasta föreningen, liksom i förekommande fall utgifter för fastighetsreglering. Beroende på hur fastigheten har förvärvats bör transaktionens utformning beskrivas och samtliga med transaktionen förknippade utgifter redovisas.

Vid ombildning föreligger vanligen noteringar från fastighetsbesiktningen om större eller mindre underhållsåtgärder som behöver vidtas i närtid. Beräknade utgifter för identifierade åtgärder bör redovisas under egen post. Det är inte ovanligt att föreningen i samband med förvärvet säkrar motsvarande finansiering genom högre lån och/eller insatser än vad som krävs för förvärvet. Kostnader för att åtgärda eftersatt underhåll utgör inte en del av kostnaderna (utgifterna) för förvärvet av fastigheten, men en redogörelse för beräknade kostnader är en förutsättning för att den ekonomiska planen ska kunna betraktas som hållbar. Den extra finansiering som säkras för att genomföra erforderliga åtgärder utgör likvida medel i föreningen tills pengarna tas i anspråk.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen