Kostnad vid nybyggnad

Vid uppförande av nya hus är information om hur ansvaret för entreprenadavtalet är fördelat mellan inblandade entreprenörer och föreningen viktig, eftersom det har en avgörande betydelse för projektets upplägg och risker.

Boverkets allmänna råd om ekonomiska planer och kostnadskalkyler för bostadsrättsföreningar, ekonomiska planer för kooperativa hyresrättsföreningar och förenklade ekonomiska planer för bostadsföreningar samt om intygsgivare - 2.16 Kostnad vid nybyggnad

Samtliga avtal som ligger till grund för fastighetens totala anskaffningsutgift ska framgå av den ekonomiska planen. Avtalsvillkoren är en del i det underlag som intygsgivare behöver för att kunna bedöma verksamhetens hållbarhet på sikt. Det är de väsentliga avtalsvillkoren som har betydelse för bedömningen av den ekonomiska planen som bör framgå.

Valet av entreprenadform är viktigt av flera skäl men sett ur beställarens perspektiv handlar det om hur ansvaret mellan förening och entreprenören är fördelat. Det finns två huvudtyper av entreprenadformer. Den ena är utförandeentreprenad som innebär att beställaren svarar för projekteringen och entreprenören för utförande. Beställaren bär då den fulla risken för projekteringens ändamålsenlighet. Den andra formen är totalentreprenad och då svarar entreprenören för såväl projektering som utförande. Den här entreprenadformen ökar kraven på entreprenören och dennes kompetens och erfarenhet eftersom åtagandet är mycket större än i en utförandeentreprenad.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej