På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kostnad vid nybyggnad

Granskad:

Vid uppförande av nya hus är information om hur ansvaret för entreprenadavtalet är fördelat mellan inblandade entreprenörer och föreningen viktig, eftersom det har en avgörande betydelse för projektets upplägg och risker.

2.16 Kostnad vid nybyggnad 1 § 4 bostadsrättsförordningen Allmänt råd Samtliga utgifter för föreningens förvärv av fastigheten, däribland entreprenadkostnaderna för uppförande av hus, bör framgå i den ekonomiska planen. Om det vid förvärvet kan utgå tilläggsköpeskilling bör även det tydligt framgå och beskrivas. Ombyggnad av befintligt hus som tidigare nyttjats för annat ändamål än bostäder kan likställas med nyproduktion av hus. För entreprenadkostnader bör även entreprenadformen anges, det vill säga hur ansvaret för entreprenaden fördelas mellan förening och inblandade entreprenörer. Samtliga avtal och överenskommelser som ligger till grund för utgifterna för förvärvet av föreningens fastighet bör beskrivas i planen. De väsentliga avtalsvillkoren i dessa bör också återges i planen. Dolda utgifter i exploaterings- eller markanvisningsavtal eller i andra avtal som övergått till föreningen i samband med förvärvet bör specificeras och beloppen anges.

Samtliga avtal som ligger till grund för fastighetens totala anskaffningsutgift ska framgå av den ekonomiska planen. Avtalsvillkoren är en del i det underlag som intygsgivare behöver för att kunna bedöma verksamhetens hållbarhet på sikt. Det är de väsentliga avtalsvillkoren som har betydelse för bedömningen av den ekonomiska planen som bör framgå.

Valet av entreprenadform är viktigt av flera skäl men sett ur beställarens perspektiv handlar det om hur ansvaret mellan förening och entreprenören är fördelat. Det finns två huvudtyper av entreprenadformer. Den ena är utförandeentreprenad som innebär att beställaren svarar för projekteringen och entreprenören för utförande. Beställaren bär då den fulla risken för projekteringens ändamålsenlighet. Den andra formen är totalentreprenad och då svarar entreprenören för såväl projektering som utförande. Den här entreprenadformen ökar kraven på entreprenören och dennes kompetens och erfarenhet eftersom åtagandet är mycket större än i en utförandeentreprenad.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen