Föreningens skattemässiga klassificering

Det är viktigt att föreningens skatterättsliga klassificering/status framgår av den ekonomiska planen, eftersom en klassificering av en förening som ett oäkta bostadsföretag påverkar medlemmarnas ekonomi i än större utsträckning än tidigare.

Boverkets allmänna råd om ekonomiska planer och kostnadskalkyler för bostadsrättsföreningar, ekonomiska planer för kooperativa hyresrättsföreningar och förenklade ekonomiska planer för bostadsföreningar samt om intygsgivare - 2.24 Föreningens skattemässiga klassificering

Från och med 2016 gäller nya regler om så kallade oäkta privatbostadsföretag, se 42 kap. 15 a § inkomstskattelag (1999:1229). Sedan tidigare gäller att skillnaden mellan den faktiska avgiften en medlem betalar och den hyra som skulle ha utgått för samma lägenhet, ska tas upp som inkomst av kapital. De så kallade lättnadsreglerna som tidigare lindrat medlemmarnas beskattning upphörde att gälla vid utgången av 2015.

Från och med den 1 januari 2016 sker inkomstberäkningen utifrån de verkliga intäkterna och kostnaderna, och skillnaden mellan faktiska årsavgifter och bruksvärdeshyra medför beskattning. Detta innebär att såväl föreningen som medlemmarnas ekonomi påverkas, i synnerhet medlemmarnas.

Länk till inkomstskattelagen finns under "Relaterad information"

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej