Fastighetsskatt och fastighetsavgift

Fastighetsskatt beräknas efter fastighetens taxeringsvärde eller på ett taxerat värde under uppförande.

Boverkets allmänna råd om ekonomiska planer och kostnadskalkyler för bostadsrättsföreningar, ekonomiska planer för kooperativa hyresrättsföreningar och förenklade ekonomiska planer för bostadsföreningar samt om intygsgivare - 2.23 Fastighetsskatt och fastighetsavgift

Vid nybyggnad och vid ombyggnad, som kan jämställas med nybyggnad, betalar man från och med år 2012 ingen skatt under femton år efter värdeåret/nybyggnadsåret. Från och med år sexton betalas fastighetsskatten. Skattebefrielsen gäller bostadsdelen, däremot inte lokaldelen. Vid beskattningen jämställs tomträtt med fastighet och tomträttshavaren med ägare till fastigheten.

Övriga kostnader i planen

Fastighetsskatt, inkomstskatt och eventuella övriga skatter bör redovisas under punkten Övriga kostnader i planen.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej