På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Fastighetsskatt och fastighetsavgift

Granskad:

Fastighetsskatt beräknas efter fastighetens taxeringsvärde eller på ett taxerat värde under uppförande.

2.23 Fastighetsskatt och fastighetsavgift 1 § 8, 4 § 1 och 4 a § 6 bostadsrättsförordningen samt 1 § 8, 4 § 1 och 4 a § 6 förordningen om kooperativ hyresrätt Allmänt råd Aktuella skatte- och avgiftsregler för bostadsrättsföreningar bör redovisas. För det fall fastighetsskatt och fastighetsavgift inte utfaller under prognosperioden bör den ekonomiska prognosen redovisa beräknat belopp och tidpunkten för när skyldigheten att erlägga avgiften inträder.

Vid nybyggnad och vid ombyggnad, som kan jämställas med nybyggnad, betalar man från och med år 2012 ingen skatt under femton år efter värdeåret/nybyggnadsåret. Från och med år sexton betalas fastighetsskatten. Skattebefrielsen gäller bostadsdelen, däremot inte lokaldelen. Vid beskattningen jämställs tomträtt med fastighet och tomträttshavaren med ägare till fastigheten.

Övriga kostnader i planen

Fastighetsskatt, inkomstskatt och eventuella övriga skatter bör redovisas under punkten Övriga kostnader i planen.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen