På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Driftskostnader

Granskad:

Föreningen har en rad olika utgifter för den löpande driften och för det löpande underhållet av sitt hus och sin mark. Driftskostnader är en stor utgiftspost och bör därför redovisas post för post i den ekonomiska planen.

2.21 Driftskostnader 1 § 8 och 4 § 1 bostadsrättsförordningen samt 1 § 8 och 4 § 1 förordningen om kooperativ hyresrätt Allmänt råd Föreningens driftskostnader (bilaga) bör redovisas som delposter i den ekonomiska planen. Redovisningen bör vara tydlig och rättvisande. Beräknad kostnad bör anges för respektive post. Kostnader för det inre underhållet av befintliga hyresrätter bör anges särskilt. Vid beräkning av driftskostnader bör jämförelse göras med likvärdiga objekt. I en kostnadskalkyl kan driftskostnaderna anges mer översiktligt.

Kostnaderna kan bland annat avse fastighetsförsäkringar, fastighetsskötsel (lön till fastighetsskötare, inklusive sociala kostnader, förbrukningsmaterial med mera), föreningens administration (arvode till styrelse och revisorer samt föreningskostnader), teknisk/ekonomisk förvaltning, vattenförbrukning, uppvärmning, gemensam elförbrukning, gas, renhållning, sotning, trapp- och källarstädning, utestädning (inklusive snöröjning), sophämtning, avgifter för gemensamhetsanläggning, samfällighetsförening, bredband med mera. Många övriga kostnader kan beräknas efter schabloner, som baseras på erfarenhetsvärden eller på aktuella taxor, exempelvis för el, gas, värme, vatten och sophämtning. I annat fall kan jämförelse göras med likvärdiga objekt eller beräknas med hjälp av tillgänglig statistik. länka till statistik

Arvoden till styrelse, revisorer och förvaltare kan baseras på beslut eller erfarenhetsvärden.

Föreningens medlemmar svarar själva för det inre underhållet av sina bostadsrättslägenheter. I det fall föreningen har hyresrätter (bostäder eller lokaler) bör kostnader för det inre underhållet av dessa inkluderas i beräknade driftskostnader.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen