På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Egna driftskostnader

Granskad:

Det kan skilja mellan olika föreningar vilka driftskostnader som ingår i avgiften och hur de debiteras. Det är viktigt att ange vilka de är.

2.22 Driftskostnader för vilka avgifter debiteras separat 1 § 9 bostadsrättsförordningen samt 1 § 9 förordningen om kooperativ hyresrätt Allmänt råd Om föreningen helt eller delvis debiterar bostadsrättshavare efter förbrukning eller på andra grunder bör dessa avgifter anges särskilt. Beloppen kan vara preliminära.

I flerbostadshus omfattar avgiften ofta värme, vatten, fastighetsel, sophämtning och dylikt, medan det är vanligt att den egna hushållselen inte ingår. Hushållen har då i stället egna leverantörsavtal. Det förekommer också hushåll som har individuella mätare för värme och varmvatten, som debiteras efter uppmätt förbrukning av föreningen.

I 7 kap. 14 § BRL anges vilka avgifter som kan tas ut. Årsavgifter får tas ut för att täcka den löpande verksamheten. I det fall del av årsavgifterna baseras på förbrukning omfattas de ändå av begreppet årsavgifter. En bedömning får då göras av förväntad förbrukning för att avgiftsnivån ska bli rimlig. Av den ekonomiska planen ska också framgå för vilka (drifts)kostnader som avgiftsuttag sker efter förbrukning eller enligt annan grund.

För att den presumtiva bostadsrättsköparen ska få en realistisk uppfattning av hela avgiften bör även dessa avgifter framgå av den ekonomiska planen/kostnadskalkylen. Beloppen kan vara preliminära.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen