Egna driftskostnader

Det kan skilja mellan olika föreningar vilka driftskostnader som ingår i avgiften och hur de debiteras. Det är viktigt att ange vilka de är.

Boverkets allmänna råd om ekonomiska planer och kostnadskalkyler för bostadsrättsföreningar, ekonomiska planer för kooperativa hyresrättsföreningar och förenklade ekonomiska planer för bostadsföreningar samt om intygsgivare - 2.22 Driftskostnader för vilka avgifter debiteras separat

I flerbostadshus omfattar avgiften ofta värme, vatten, fastighetsel, sophämtning och dylikt, medan det är vanligt att den egna hushållselen inte ingår. Hushållen har då i stället egna leverantörsavtal. Det förekommer också hushåll som har individuella mätare för värme och varmvatten, som debiteras efter uppmätt förbrukning av föreningen.

I 7 kap. 14 § BRL anges vilka avgifter som kan tas ut. Årsavgifter får tas ut för att täcka den löpande verksamheten. I det fall del av årsavgifterna baseras på förbrukning omfattas de ändå av begreppet årsavgifter. En bedömning får då göras av förväntad förbrukning för att avgiftsnivån ska bli rimlig. Av den ekonomiska planen ska också framgå för vilka (drifts)kostnader som avgiftsuttag sker efter förbrukning eller enligt annan grund.

För att den presumtiva bostadsrättsköparen ska få en realistisk uppfattning av hela avgiften bör även dessa avgifter framgå av den ekonomiska planen/kostnadskalkylen. Beloppen kan vara preliminära.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej