På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Identifiera och förebygga systematiska fel

Granskad:

Boverkets byggskadefunktion identifierar, utreder och förebygger systematiska fel inom byggandet. Det görs genom ett proaktivt arbete och dialog med byggbranschen för ett mer hållbart byggande, en bättre inomhusmiljö och minskade samhällsekonomiska kostnader för fel, brister och skador i våra byggnader.

Bakgrund 

I ett tidigare regeringsuppdrag till Boverket om att kartlägga förekomsten av byggskador, hittade Boverket flera vanligt förekommande fel, brister och skador och ett antal områden där branschen upplever risker för ökade problem framöver. I ”Relaterad information” kan du läsa rapporten Kartläggning av fel, brister och skador inom byggsektorn som Boverket lämnade till regeringen i december 2018. Den är ett viktigt underlag för byggskadefunktionens fortsatta arbete.

Byggskadefunktionens syfte och arbetssätt

Boverkets byggskadefunktion startade 2019 som ett delresultat av regeringsuppdraget God inomhusmiljö där Boverket till och med år 2021 ska förstärka arbetet för att nya och befintliga byggnader ska vara säkra och ha en god inomhusmiljö, läs mer om uppdraget i ”Relaterad information”. Målet är att så tidigt som möjligt identifiera systematiska fel för att förhindra att de leder till utbredda skador. Fokus är systematiska fel, men byggskadefunktionen kan även analysera enskilda händelser som kan vara tecken på systematiska fel. Boverket ska inte leta ansvariga och skyldiga, utan sprida kunskap för att förebygga och undvika fel, brister och skador.

Byggskadefunktionen ska ha en kontinuerlig dialog med berörda aktörer i bygg- och fastighetsbranschen, exempelvis byggföretag, projektörer, fastighetsägare, tillverkare av byggprodukter, branschorganisationer, myndigheter, forskningsinstitut, försäkringsbolag och arbetsmarknadens parter. Byggskadefunktionen består av tjänstepersoner på Boverket som skapar och underhåller dialoger med branschaktörer, identifierar problem och ser till att branschen får information om aktuella problem. Arbetet ska vara proaktivt för en bättre byggprocess och förvaltning. Arbetets fokusområden kommer att förankras i referensgrupper med representanter från branschen. Läs mer om byggskadefunktionens arbetssätt i fliken ”Fördjupning”.

Du kan tipsa Boverket om systematiska fel eller goda exempel och bidra till ett bättre byggande. Se länk i "Relaterad information"

Pågående arbete

Foto på husfasad

Byggskadefunktionens identifierar och förebygger systematiska fel. Här samlar vi en del av arbetet och det kan vara information om pågående utredningar, resultat eller information om pågående framåtriktade initiativ.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen