Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Din hälsa kan påverkas av fukt och mögel

Granskad:

Fuktskador i byggnader kan orsaka mögelpåväxt och att ämnen från byggmaterial frigörs. Här kan du läsa mer om hur mögel- och mikroorganismer utvecklas samt hur föroreningar sprids i fuktiga byggnader.

Mikrobiologisk påväxt

Mikroorganismer, till exempel mögelsvamp och bakterier, finns naturligt både utomhus och inomhus, och vid en vattenskada eller för hög luftfuktighet kan mögel börja växa inomhus. Det syns ibland i våtutrymmen som tvättstugor och duschutrymmen. Även utrymmen som källare och vind är känsliga för mikrobiologisk påväxt.

Mögelsvampar och bakterier består av eller tillverkar ämnen som kan påverka hälsan negativt. Dessa ämnen finns i själva mikroorganismen. Till exempel finns ämnet endotoxin i bakteriers yttermembran och ämnet glukan i svampars cellvägg. Dessa ämnen finns i både hela och delar av mikroorganismerna och de sprids som partiklar i luft och i damm.

Även olika proteiner kan påverka kroppen genom att immunförsvaret reagerar om du är känslig, vilket kan leda till att du får allergiska besvär. Att vara allergisk mot mögel är dock ganska ovanligt; beräkningar visar att bara cirka 6 procent av befolkningen är allergisk mot mögelsvampar. Ofta har man då också andra allergier.

Mikroorganismer kan även tillverka ämnen som släpps ut i omgivningen. Sådana ämnen, exempelvis mykotoxiner (gifter tillverkade av svampar), kan vara bundna både till partiklar från svampen och till materialet det växer på. Vissa mikroorganismer kan också tillverka gaser, så kallade microbial volatile organic compounds (MVOC), som i vissa fall luktar illa.

I fuktig inomhusmiljö kan även kvalster och andra skadedjur trivas och orsaka negativa effekter på hälsan.

Läs mer om skadedjur i byggnader och hur de kan påverka hälsan, se länk i ”Relaterad information”.

Emissioner

Emissioner är små partiklar eller kemiska ämnen som frigörs från exempelvis byggmaterial. Normalt sett har byggmaterial låg egenemission, men under påverkan av fukt och mögel kan emissionerna öka och leda till hälsoproblem, när mer och fler kemiska ämnen lösgörs från byggmaterialet. Emissioner märks ofta i form av lukt.

Emissioner resulterar i att en stor blandning av olika ämnen finns i den luft du andas in. En fuktskada kan också göra att nya ämnen bildas. Exempel på ämnen som kan orsaka besvär är:

  • formaldehyd
  • nedbrytningsprodukter i lim och spackel
  • organiska syror.
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen