Detta gäller för friggebod

Mark- och miljööverdomstolen Dom 2013-06-07 (Mål nr P 105-13) och Mark- och miljööverdomstolenDom 2013-09-20 (mål nr P 1972-13):

Friggebod som placeras närmare gräns mot gata eller allmän plats än 4,5 meter kräver alltid bygglov. Kommunen som förvaltar gatan eller platsen anses nämligen inte vara en sådan granne som kan lämna ett medgivande till placeringen.

Mark- och miljödomstolen Vänersborg Dom 2013-07-02 (Mål nr P 605-13):

Friggebod som stod 31,2 m från bostadshuset ansågs inte stå i dess omedelbara närhet och ansågs därför kräva bygglov.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej