Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Retroaktiva krav på styr- och reglersystem

Granskad:

Den 1 januari 2025 börjar ett nytt krav om fastighetsautomation och fastighetsstyrning för större byggnader gälla. Kravet gäller inte bara nya byggnader, utan alla byggnader som inte är bostadshus med en effekt för uppvärmning med mera över en viss gräns kommer att omfattas av kravet – både nya och befintliga. Kravet kommer att gälla retroaktivt.

Alla byggnader som inte är bostadshus ska den 1 januari 2025 ha ett system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning om de har

  • ett uppvärmningssystem eller ett kombinerat rumsuppvärmningssystem och ventilationssystem med en nominell effekt på över 290 kilowatt, eller
  • ett luftkonditioneringssystem eller ett kombinerat luftkonditioneringssystem och ventilationssystem med en nominell effekt på över 290 kilowatt.

Kravet finns enbart angivet i 3 kap. 15 § plan- och byggförordningen och inte i Boverkets föreskrifter.

Med system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning avses enligt 1 kap. 3 § plan- och byggförordningen ett system som är driftskompatibelt med anslutna installationssystem och anordningar i byggnaden och omfattar alla produkter, all programvara och allt tekniskt underhåll som kan stödja en energieffektiv, ekonomisk och säker drift av byggnadens installationssystem genom automatisk styrning och genom att underlätta den manuella hanteringen av byggnadens installationssystem och som fortlöpande övervakar, registrerar, analyserar och gör det möjligt att anpassa energianvändningen samt fastställer riktmärken för energieffektivitet, upptäcker effektivitetsförluster, informerar om möjligheter till förbättrad energieffektivitet och möjliggör kommunikation.

Det nya kravet på system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning gäller såväl nya som befintliga byggnader som inte är bostadshus och som överskrider gränsvärdet för nominell effekt. Kravet gäller retroaktivt och ska således vara uppfyllt senast den 1 januari 2025 även för befintliga byggnader oberoende av om några ändringar görs i byggnaderna. Fastställande av nominell effekt beskrivs i Boverkets webbhandbok för energideklarationer. Länk till webbhandboken finns under Relaterad information.

I Boverkets och Energimyndighetens rapport av ett regeringsuppdrag finns en närmare beskrivning av system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning. Se avsnitt 3.2.1 i Boverkets och Energimyndighetens rapport. Rapporten hittar du via länken under Relaterad information. 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen