På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Det här är kreditgaranti, en möjlighet till finansiering

Boverkets kreditgaranti syftar till att främja fler bostäder genom att underlätta finansieringsmöjligheterna för byggherrar.

Beskrivning av Boverkets kreditgaranti

Boverkets kreditgaranti beskrivs enklast som en försäkring som kreditgivaren kan teckna för lån för bostadsbyggande. Kreditgarantin gynnar såväl byggaktören som kreditgivaren genom att den ger kreditgivaren ett skydd mot kreditförluster och kan minska låntagarens behov av egen kapitalinsats eller topplån. Boverket får lämna kreditgaranti för nybyggnad av bostäder, anordnande av bostäder i en hel eller en del av en byggnad som inte tidigare har använts till bostäder, ändring av en befintlig bostadsbyggnad som innebär att byggnadens värde ökar och förvärv av hus för ombildning till kooperativ hyresrätt.

En kreditgaranti kan lämnas både under byggtiden och/eller för slutfinansieringen. Oavsett när kreditgaranti lämnas kan den uppgå till högst 90 procent av Boverkets bedömda marknadsvärde. Boverkets bedömda marknadsvärde ska vara utan hänsyn till spekulativa eller tillfälliga förhållanden på marknaden. Kreditgaranti kan även lämnas för ett schablonberäknat belopp motsvarande 90 procent av produktionskostnaden upp till högst 22 000 kronor per kvadratmeter uppvärmd boarea, något som blir tillämpbart i områden med låga marknadsvärden.

Fördelar för byggaktören

För kreditgivarna kan både interna och externa regelkrav medföra begränsningar inom bostadsfinansiering. Regler kan även göra att kreditgivare måste ställa höga krav på låntagarna såsom referenser och betalningshistorik. Som mindre och nystartad byggaktör kan detta sätta käppar i hjulet, även för ett potentiellt stabilt och framgångsrikt bostadsprojekt. Kreditgarantin kan i dessa fall vara en förutsättning för att få finansiering då kreditgivaren får minskad risk genom skyddet mot kreditförluster. Även för större och mer etablerade byggaktörer, som har ett par olika projekt igång samtidigt, underlättar kreditgarantin möjligheterna till finansiering på samma sätt.

Om kreditgivaren endast kan låna ut upp till exempel 70 procent av marknadsvärdet, kan kreditgarantin göra skillnad genom att kreditgarantin kan lämnas upp till 90 procent av Boverkets bedömda marknadsvärde. Detta medför att det då krävs mindre eget kapital från låntagaren.

Ansökan

Som byggaktör har du möjlighet att ansöka om preliminär bedömning för kreditgaranti. Ansökan sker under rubriken Ansökan om kreditgaranti. Boverket tar inte ut någon avgift för denna preliminära bedömning. Ansökan kan ske redan innan ett projekt startar för att därmed kunna utgöra underlag för diskussion om finansiering med kreditgivare. Även kreditgivaren kan ansöka om preliminär bedömning.

När låntagare och kreditgivare är överens om finansieringen är det bara kreditgivaren som kan ansöka om att teckna avtal om kreditgaranti. I kreditgarantiavtalet mellan Boverket och kreditgivaren fastställs villkoren och avgiften för kreditgarantin. Kreditgivaren ansöker genom att skicka in sin kreditprövning till Boverket.

Avgifter

Boverket tar ut en avgift för kreditgarantin som baseras på Boverkets riskbedömning och fastställs först när kreditgivaren lämnat in en komplett ansökan om kreditgaranti. Avgiftens storlek beror på riskerna i det specifika projektet.

Ersättning från kreditgarantin

Kreditgarantin träder in om låntagaren inte fullgör sina åtaganden mot kreditgivaren och fastigheten därmed måste säljas. Kreditgivaren har rätt till ersättning för förluster vid exekutiv försäljning, annan försäljning som Boverket godkänt eller vid skuldnedskrivning som Boverket godkänt. I och med att en garanti infrias övertar Boverket kreditgivarens fordran på låntagaren, så kallad regressrätt. Låntagaren blir med andra ord återbetalningsskyldig till Boverket istället.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej