En möjlighet till finansiering

Sverige behöver fler bostäder och många byggherrar vill bygga nu. Boverkets Kreditgaranti finns för att underlätta processen – både för byggherrar och för bankerna.

Kreditgaranti beskrivs enklast som en försäkring som kan tecknas för lån till ny- och ombyggnad av bostäder. Garantin ger ett skydd mot kreditförluster och minskar därför behovet egen kapitalinsats eller topplån för den som vill bygga. Något som gynnar såväl byggherren som banken.

Kreditgarantier kan lämnas för lån för upp till 90 procent av marknadsvärdet som Boverket bedömer utan hänsyn till spekulativa eller tillfälliga förhållanden. För hus som upplåts med kooperativ hyresrätt kan garanti lämnas upp till 95 procent av marknadsvärdet. I områden med låga marknadsvärden får kreditgarantins belopp motsvara ett schablonberäknat belopp.

Boverket kan göra en preliminär bedömning av möjligheten att teckna en garanti redan innan ett projekt har börjat byggas. Detta kan ha stor betydelse för möjligheten att ordna finansiering, såväl för lån under byggtiden men även för den slutliga finansieringen.

Bakgrund

Det behöver byggas fler bostäder i Sverige. Men bostadsbyggande kostar mycket pengar och kapital binds upp under lång tid. Det här kan vara ett problem, inte minst för mindre eller medelstora byggherrar. Att bevisa lönsamhet i ett projekt är tidskrävande och banker vare sig vill, eller får, ta för stora risker.

Så för att sänka trösklarna inom byggsektorn finns kreditgarantin från Boverket. Avtalet om kreditgaranti tecknas mellan Boverket och banken och träder i kraft om låntagaren inte fullgör sina åtaganden. När garantin infrias tar alltså Boverket över fordran.

Fördelar

För mindre byggherrar, och nystartade verksamheter, kan kreditgarantin ibland vara en förutsättning för att få finansiering överhuvudtaget. Och i de fall man har ett par olika projekt igång samtidigt, då bankerna vill kunna täcka av riskerna, underlättar Kreditgarantin möjligheterna till upplåning. Under avsnitten För dig som är byggherre respektive Information till banken finns mer information att läsa om kreditgarantins olika fördelar.

Avgifter

Boverket tar ut en avgift för garantin och den baseras på Boverkets riskbedömning och fastställs först när banken och Boverket tecknar avtal om garanti.

Avgiftens storlek för den enskilda garantin beror på riskerna i det specifika projektet.

Förhandsbesked

Boverket kan lämna besked om möjligheten att teckna en garanti redan innan ett projekt startar. Den preliminära bedömningen kan användas både av byggherrar och banken. Boverket tar inte ut någon avgift för en preliminär bedömning.

Ansökan

När låntagare och långivare är överens om finansieringen är det banken som ansöker om att teckna en kreditgaranti. I garantiavtalet fastställs villkoren och avgiften för garantin.

Ersättning

Kreditgarantin träder in om låntagaren inte fullgör sina åtaganden mot långivaren och fastigheten därför måste säljas. I vissa fall kan ersättning lämnas utan att fastigheten säljs, men då krävs Boverkets godkännande.

I och med att garantin infrias övertar Boverket långivarens fordran på låntagaren. Låntagaren blir med andra ord återbetalningsskyldig till Boverket istället.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej