En möjlighet till finansiering

Boverkets kreditgaranti syftar till att främja fler bostäder genom att underlätta finansieringsmöjligheterna för byggherrar.

Beskrivning av Boverkets kreditgaranti

Boverkets kreditgaranti beskrivs enklast som en försäkring som långivaren (banken) kan teckna vid finansiering av ny- och ombyggnad av bostäder. Kreditgarantin gynnar såväl byggaktören som långivaren genom att den ger långivaren ett skydd mot kreditförluster och kan minska låntagarens behov av egen kapitalinsats eller topplån.

En kreditgaranti kan lämnas både under byggtiden och/eller för slutfinansieringen. Oavsett när kreditgaranti lämnas kan den uppgå till högst 90 procent av Boverkets bedömda marknadsvärde. För hus som upplåts med kooperativ hyresrätt kan garanti lämnas upp till 95 procent av marknadsvärdet. Boverkets bedömda marknadsvärde ska vara utan hänsyn till spekulativa eller tillfälliga förhållanden på marknaden. I områden med låga marknadsvärden får kreditgarantins belopp motsvara ett schablonberäknat belopp som innebär 90 procent av produktionskostnaden dock max 16 000 kr/kvm uppvärmd boarea.

Fördelar för byggaktören

För långivarna kan både interna och externa regelkrav medföra begränsningar inom bostadsfinansiering. Regler kan även göra att långivarna måste ställa höga krav på låntagarna såsom referenser och betalningshistorik. Som mindre och nystartad byggaktör kan detta sätta käppar i hjulet, även för ett potentiellt stabilt och framgångsrikt bostadsprojekt. Kreditgarantin kan i dessa fall vara en förutsättning för att få finansiering då långivaren får minskad risk genom skyddet mot kreditförluster. Även för större och mer etablerade byggherrar, som har ett par olika projekt igång samtidigt, underlättar kreditgarantin möjligheterna till finansiering på samma sätt.

Om långivaren endast kan låna ut upp till exempel 70 procent av marknadsvärdet, kan kreditgarantin göra skillnad genom att kreditgarantin kan gälla upp till 90 procent av Boverkets bedömda marknadsvärde. Detta medför att det då krävs mindre eget kapital från låntagaren.

Ansökan

Som byggaktör har du möjlighet att ansökan om förhandsbesked för kreditgaranti. Ansökan sker under rubriken Ansökan om kreditgaranti. Boverket tar inte ut någon avgift för denna preliminära bedömning. Ansökan kan ske redan innan ett projekt startar för att därmed kunna utgöra underlag för diskussion om finansiering med långivare. Även långivaren kan ansöka om förhandsbesked.

När låntagare och långivare är överens om finansieringen är det bara långivaren som kan ansöka om att teckna en kreditgaranti. I kreditgarantiavtalet mellan Boverket och långivaren fastställs villkoren och avgiften för kreditgarantin. Långivaren ansöker genom att skicka in sin kreditprövning till Boverket, se mer under avsnittet För dig som långivare.

Avgifter

Boverket tar ut en avgift för kreditgarantin som baseras på Boverkets riskbedömning och fastställs först när långivaren lämnat in en komplett ansökan om kreditgaranti. Avgiftens storlek beror på riskerna i det specifika projektet, se mer under avsnittet om Kostnader för garantin

Ersättning från kreditgarantin

Kreditgarantin träder in om låntagaren inte fullgör sina åtaganden mot långivaren och fastigheten därmed måste säljas. Långivaren har rätt till ersättning för förluster vid exekutiv försäljning, annan försäljning som Boverket godkänt eller vid skuldnedskrivning som Boverket godkänt. I och med att en garanti infrias övertar Boverket långivarens fordran på låntagaren, så kallad regressrätt. Låntagaren blir med andra ord återbetalningsskyldig till Boverket istället.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej