Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Versionshantering i Planbestämmelsekatalogen

Granskad:

Det finns två typer av ändringar, juridiska och redaktionella, som kan påverka innehållet i Planbestämmelsekatalogen och användningen av katalogen på olika sätt.

Begreppen och rubriknamnen vi använder i denna text är beskrivna på artikelsidan ”Planbestämmelsekatalogens struktur”. På samma sida framgår även om rubriken återfinns i e-tjänsten, i Excel-filen under öppna data eller på båda dessa ställen.

Uppdateringar av Planbestämmelsekatalogen

Informationen i Planbestämmelsekatalogen uppdateras när det sker juridiska ändringar till exempel på grund av lagändringar eller med anledning av ny rättspraxis. Denna typ av release sker max två gånger per år. Katalogen kan även uppdateras när det finns behov av redaktionella ändringar. Redaktionella release kan ske med tätare intervaller.

Hittills har vi gjort fem uppdateringar av Planbestämmelsekatalogen. De har följande datum:

  • 2017-03-01
  • 2018-08-01
  • 2020-10-01
  • 2021-10-14
  • 2022-11-01

Juridisk ändring

En juridisk ändring är till exempel en ändring som behöver göras på grund av en lagändring eller rättspraxis.

När det görs en juridisk ändring som påverkar en bestämmelse kommer denna bestämmelse att ersättas av en ny bestämmelse.

Den nya bestämmelsen

Den nya bestämmelsen får ett nytt UUID, en ny bestämmelsekod och ett nytt ”Börjar gälla”-datum. Slutar gälla anges som pågående.

Kolumnen ”Ersätter” innehåller de UUID som kommer att ersättas av den nya bestämmelsen.

Bestämmelsen som upphör att gälla

Den bestämmelse som ersätts av den nya bestämmelsen får ett ”Slutar gälla”-datum, som anger när bestämmelsen upphört att gälla.

Bestämmelsen som ersätts med en ny får en koppling till den nya bestämmelsen genom kolumnen ”Idag används denna bestämmelse istället” där den nya bestämmelsens bestämmelsekod anges.

Kolumnen ”Ersätts av” innehåller de UUID som kommer att ersätta bestämmelsen.

Kolumnen ”Redigerad” visar det datum då bestämmelsen senast redigerades.

Redaktionell ändring

Med redaktionell ändring avses korrigeringar av stavfel och liknande. Görs en redaktionell ändring behåller bestämmelsen samma UUID och en kommentar och ett datum läggs till i kolumnen ”Kommentarer”. Kommentaren inleds med i vilken kolumn som ändringen är gjord och vad som har uppdaterats.

Kolumnen ”Redigerad” visar det datum då bestämmelsen senast redigerades.

Se ändringar i vår öppna data

Vill man få fram vad de olika releaserna har inneburit mer exakt så kan man öppna Excel-dokumentet på vår sida med öppna data om planbestämmelser.

Öppna data - Planbestämmelser

I Excel-dokumentet kan man sedan filtrera på till exempel rubrikerna:

  • ”Redigerad” - som visar vilket datum en bestämmelse senast har blivit redigerad.
  • ”Kommentarer” - där det oftast framgår under vilken rubrik en ändring har gjorts.
  • ”Börjar gälla” och ”Slutar gälla” - visar vilka bestämmelser som har gällt vilken tidsperiod.
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen