Om klimatdeklarationer

Lagen om klimatdeklaration för byggnader träder i kraft den 1 januari 2022. Syftet är att minska klimatpåverkan från byggskedet.

Lagen innebär att byggherren ska redovisa klimatpåverkan från uppförande av byggnaden genom att registrera en klimatdeklaration digitalt i Boverkets register för klimatdeklarationer. I den här handboken finns information om vad som gäller enligt dessa regler.

Om handboken

Denna digitala handbok är till för dig som ska klimatdeklarera en byggnad eller på andra sätt berörs av kravet på klimatdeklaration för byggnader. Du navigerar i handboken genom att klicka på huvudrubrikerna överst på varje sida.

Här i handboken finns det vägledande texter och bilder, Boverkets klimatdatabas och en webbutbildning om klimatdeklaration för byggnader. En e-tjänst för registrering av en klimatdeklaration kommer i början av 2022.

På sidan Allmänt om handboken finns tips på hur du kan ta del av innehållet i handboken på ett bra sätt.

Nyheter om klimatdeklarationer

Alla nyheter