Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Byggprognos

Granskad:

Boverket sammanställer och analyserar uppgifter om hur bygg-, bostads- och kreditmarknaden har utvecklats i landet. Rapporterna vänder sig till dig som arbetar med eller är intresserad av bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Sverige. 

Senaste publicering

Boverkets senaste rapport Byggprognos publicerades den 8 juni 2023. Den 17 oktober publicerades en revidering av prognosen. I prognosrevideringen beskriver Boverket hur utvecklingen som beskrevs i juni fortsätter. Fallande köpkraft hos hushållen, ökade ränte- och byggkostnader, och en kärvande finansiering leder till att bostadsbyggandet förväntas att bromsa in under 2023 och 2024.

Boverkets senaste rapport hittar du på sidan ” Byggprognos analys juni 2023” och revideringen hittar du på sidan ”Byggprognos revidering oktober 2023”.

Byggprognos revidering oktober 2023

Byggprognos analys juni 2023

Nästa publicering

Här kommer det finnas information om nästa publiceringsdatum.

Begreppet byggprognos har ersatt begreppet indikatorer från och med juni 2023.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen