På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Läget på bostadsmarknaden

Granskad:

Boverket är regeringens expertmyndighet för frågor kring utvecklingen på bostadsmarknaden.

Boverket följer och analyserar utvecklingen på bostadsmarknaden kontinuerligt och kan därmed ge tidiga signaler om hur tillgång och efterfrågan på bostäder utvecklas i olika delar av landet. Genom den årliga Bostadsmarknadsenkäten får vi in kommunernas bedömningar av situationen på de lokala bostadsmarknaderna.

Kommande publiceringar inom bostadsmarknadsområdet

  • Hushållens boendeekonomi, planerad publicering hösten 2021
  • Boverkets bostadsmarknadsenkät (BME), planerad publicering maj 2021
  • Analysera risker för diskriminering och hinder för etablering på bostadsmarknaden, planerad publicering maj 2021
  • Rapport om sekundära bostadsmarknader, planerad publicering maj/juni 2021
  • Boverkets indikatorer, planerad publicering juni 2021
  • Boverkets bedömning av bostadsbyggnadsbehovet, planerad publicering juni 2021

Indikatorer med byggprognos

Byggkranar mot en blå himmel med små moln. Foto: Hans Ekestang

Boverkets indikatorer ger en aktuell beskrivning och analys av läget på bostadsmarknaden, med fokus på bostadsbyggande och byggprognos.

Bostadsmarknadsenkäten

Barn med skateboard på en gård framför flerbostadshus. Foto: Franz Feldmanis.

Bostadsmarknadsenkäten riktar sig till landets 290 kommuner, som får svara på frågor om bland annat förväntat bostadsbyggande och läget på bostadsmarknaden.

Regionala bostadsmarknadsanalyser

Personer i ett mötesrum. I fönstret speglar sig en staf med grönska och flervåningshus. Foto: Johnér/Karl Forsberg.

Länsstyrelserna tar årligen fram regionala bostadsmarknadsanalyser. De grundar sig bland annat på resultaten från Bostadsmarknadsenkäten.

Behov av bostadsbyggande

Byggkranar över bostadsområde. Foto:Scandinav/ Marie Linnér.

Hur många nya bostäder som kommer att behövas till följd av en ökad befolkning beror på hur antalet hushåll förändras. Detta är utgångspunkten för Boverkets återkommande beräkningar av det framtida bostadsbyggnadsbehovet.

Marknadsrapporter 2008-2015

En byggarbetsplats med en kranbil och arbetare. Foto: Hans Ekestang

Serien Marknadsrapporter gavs ut under 2008-2015. Marknadsrapporterna innehåller analyser och kunskapsunderlag inom bostadsmarknad, byggande och planering.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen