På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll
Publikationer

Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Tyck till om sökfunktionen för publikationer

Det finns 46 publikationer

Relevans / Datum / A-Ö

EU och Bostadspolitiken 2013

EU och Bostadspolitiken 2013

EU påverkar den svenska bostadspolitiken. Här hittar du den viktigaste utvecklingen inom EU när det gäller rättsfall, beslut, meddelanden och annat som kan påverka förutsättningarna för svensk bostadspolitik.

106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Expertfunktion för byggskador

Expertfunktion för byggskador

Boverket föreslår att en nationell expertfunktion för byggskador inrättas på Boverket. Takras och problem med fukt i enstegstätade fasader är några exempel på byggskador som den nya expertfunktionen ska kunna arbeta med. Syftet är att förebygga skador och att höja kvaliteten på byggnader i Sverige.

106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 sidor

Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

Här svarar Boverket på regeringens uppdrag om att ta fram ett förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Fyra nya etappmål med tillhörande åtgärder föreslås, då Boverket konstaterar att hittills planerade eller beslutade styrmedel inte är tillräckliga för att nå miljökvalitetsmålet.

106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Förstudie kontrollplan

Förstudie kontrollplan

Det här är en förstudie som ska vara ett underlag för Boverkets fortsatta arbete med kontrollplaner. Olika problemområden och frågeställningar lyfts fram, men kommer att besvaras först senare, i en större utredning.

God bebyggd miljö i kommunerna

God bebyggd miljö i kommunerna

Studien har gjorts på resultaten från miljömålsenkäten 2006-2013. Resultaten har jämförts mellan åren och utvecklingen visas i diagram och i text. Rapporten är indelad efter miljömålet "God bebyggd miljö".

106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar
Sidansvarig: Publikationsservice