På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Publikationer

Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Tyck till om sökfunktionen för publikationer

Det finns 43 publikationer
Relevans / Datum / A-Ö
 • Analys av delade incitament för energieffektivisering Analys av delade incitament för energieffektivisering

  Energieffektiviserande åtgärder genomförs i lägre omfattning än vad som är ekonomiskt lönsamt. Den här rapporten fokuserar på vilken roll delade incitament mellan hyresvärd och hyresgäst har i detta.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid
 • Bostadsanpassningsbidragen 2012 Bostadsanpassningsbidragen 2012

  Den som har en funktionsnedsättning har rätt till ett ekonomiskt bidrag för att anpassa sin bostad så att han eller hon kan leva ett självständigt liv i eget boende. Den här rapporten är en sammanställning av kommunernas kostnader för bostadsanpassningsbidraget under 2012.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Bostadsbristen och hyressättningssystemet Bostadsbristen och hyressättningssystemet

  Den vanliga uppfattningen är att brist på bostäder botas genom nybyggnation. I den här marknadsrapporten undersöker vi istället om det befintliga bostadsbeståndet kan utnyttjas bättre. Vi tittar också närmare på hur systemet med bruksvärde påverkar bostadsbristen.

  0,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Bostadsmarknaden 2013-2014 Bostadsmarknaden 2013-2014

  Rapporten speglar kommunernas bedömningar av läget på bostadsmarknaden, förväntat bostadsbyggande, arbetet med boendeplanering och insatser för särskilda grupper. Boverkets och länsstyrelsernas bostadsmarknadsenkät 2013 ligger som grund för denna rapport.

  116,60 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Bostäder, rörlighet och ekonomisk tillväxt Bostäder, rörlighet och ekonomisk tillväxt

  Det talas om bostadsbrist som aldrig förr. Debatten har inte varit så intensiv sedan miljonprogrammets dagar (1965-75). I dag är urbaniseringen åter mycket snabb och man talar om bostadsbrist – men byggandet förblir lågt.

  0,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Boverkets indikatorer maj Boverkets indikatorer maj

  En kortfattad sammanställning av olika indikatorer om utvecklingen på bygg-, bostads-, och kreditmarknaden.

 • Boverkets indikatorer november Boverkets indikatorer november

  Under 2013 har priserna på bostäder fortsatt att öka, likaså antalet bygglov för flerbostadshus. Byggandet hölls däremot nere av konjunktursvängningarna. Här hittar du en kortfattad analys av olika indikatorer om utvecklingen på bygg-, bostads-, och kreditmarknaden.

 • Boverkets tillsynsrapport för 2012 Boverkets tillsynsrapport för 2012

  Rapporten redovisar byggnadsnämndernas, länsstyrelsernas och Boverkets arbete med tillsyn och tillsynsvägledning, enligt plan- och bygglagen.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Den nya lagstiftningen på hyresbostadsmarknaden Den nya lagstiftningen på hyresbostadsmarknaden

  Lagändringarna som genomfördes 2011 har ännu inte lett till några större förändringar på hyresbostadsmarknaden. Utformningen av flera kommuners ägardirektiv tyder på att den nya lagstiftningen ”tas på allvar”. Detta är Boverkets första uppföljning.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden 2011–2012 De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden 2011–2012

  Kommunernas bostadsföretag är viktiga verktyg i bostadsförsörjningen. Under 2011 ändrades bostadsföretagens ansvar i denna process. I den här rapporten står valfrihet, ombildningar och konkurrens i fokus.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
Sidansvarig: Publikationsservice