Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Tyck till om sökfunktionen för publikationer

Det finns 42 publikationer
Relevans / Datum / A-Ö
 • Utdelningar från allmännyttiga bostadsföretag för räkenskapsåret 2010 Utdelningar från allmännyttiga bostadsföretag för räkenskapsåret 2010

  Allmännyttiga bostadsbolag ska varje år lämna uppgifter om beslutad utdelning, till länsstyrelsen. Det här är en sammanställning av bostadsföretagens utdelningar och andra ekonomiska överföringar.

  84,80 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Regionala analyser av bostadsmarknaden 2011 Regionala analyser av bostadsmarknaden 2011

  Analyserna visar exempelvis att det fortfarande byggs för lite. Det är brist på små, billiga lägenheter till unga och tillgängliga lägenheter för äldre. Behovet av kommunikationer ökar då många pendlar till sina arbeten.

  84,80 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Förbättrade prognoser Förbättrade prognoser

  Boverket lämnar varje år ett antal prognoser, inom områden som hållbara städer, olika investeringsstöd och bidrag. Den här översynen beskriver arbetet med prognoser, hur de redovisas, förslag på förbättrade prognoser, rapportering och analysmodeller.

  84,80 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Konkurrens på bostadsmarknaden Konkurrens på bostadsmarknaden

  Här finner du en analys av konkurrensen på bostadsmarknaden. Rapporten visar hur hyresmarknaden fungerar, vilka brister som finns samt ger förslag ges på hur marknadens kan förbättras ur konsumentens perspektiv.

  127,20 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Kortsiktiga hushåll i riskzonen

  Låga räntor, små krav på kontantinsats, amorteringsfria lån och marknadsvärdering leder till att hushållen skuldsätter sig för mycket. Större delen av prisuppgångarna på bostadsmarknaderna i Sverige, USA och Danmark kan förklaras av rörliga räntor och amorteringsfria lån.

 • Bolånemarknader för väl fungerande bostadsmarknader

  En väl fungerande bostadsmarknad får vi när långivare och låntagare tänker långsiktigt. När man tar hänsyn till riskerna med att äga och belåna en bostad. I den här studien jämför BKN olika bolånemarknader, för att se om det finns behov av åtgärder.

 • En förstärkt analysfunktion på bostadsområdet

  Här hittar du en analys av för- och nackdelar med en sammanslagning av Boverket och Statens bostadskreditnämnd (BKN). Det finns tydliga samordningsfördelar mellan de båda myndigheternas verksamhet inom till exempel stöd- och bidragshantering.

 • Bostadsanpassningsbidragen 2010 Bostadsanpassningsbidragen 2010

  Rapporten innehåller en sammanställning av kommunernas kostnader för bostadsanpassningsbidraget under 2010. Boverkets tillsynsarbete och hur kommunernas kostnader varierar i olika delar av landet finns också med.

  84,80 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Hushållens boendeekonomi år 2009 med prognos för 2012 Hushållens boendeekonomi år 2009 med prognos för 2012

  Hushållen får ökat utrymme för konsumtion, då inkomsterna ökar snabbare än boendeutgifterna. Sammanboende kan konsumera mer än ensamboende. Prognosen för 2012 visar en ekonomisk förbättring för hushållen, jämfört med 2009.

 • EU:s påverkan på fysisk planering EU:s påverkan på fysisk planering

  EU saknar befogenhet att styra medlemsländernas arbete med fysisk planering. Studien visar att EU istället kan använda sig av olika instrument inom miljöområdet för att påverka planeringen. Här hittar du en kartläggning av dessa.

  84,80 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
Sidansvarig: Publikationsservice