Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Tyck till om sökfunktionen för publikationer

Det finns 9 publikationer
Relevans / Datum / A-Ö
 • Kärnhem Kärnhem

  Rapporten visar hur byggbolaget Kärnhem genom ett husprogram gjort det möjligt att bygga bostäder med god design och kvalitet till rimliga kostnader. Rapporten redovisar dels arbetet med framtagande av husprogrammet med alla ritningar, detaljer och rutiner som följer och dels erfarenheterna vid byggnation i konkreta projekt.

 • Tillämpning av riktvärden för trafikbuller vid planering för och byggande av bostäder Tillämpning av riktvärden för trafikbuller vid planering för och byggande av bostäder

  Rapport om att utarbeta ett fördjupat underlag för tillämpningen av de riktvärden för buller från väg- och järnvägstrafik som redovisas i regeringens proposition ”Infrastrukturinriktning för framtida transporter” (prop. 1996/97:53).

 • Renässans för självbyggeri? Renässans för självbyggeri?

  Rapporten redovisar genom det kommunala bostadsbolaget Gårdstensbostäder vilka möjligheter och svårigheter som kan förväntas möta en kooperativ hyresrättsförening som med eget arbete söker hålla nere den enskildes upplåtelseinsats till förmån för en låg hyresnivå.

 • Optibo – Framtidens boende? Optibo – Framtidens boende?

  Rapporten beskriver det hur ett industriellt angreppssätt kan leda till helt nya lösningar och möjligheter att på en liten yta inrymma en bostads alla funktioner. Projektet Optibo - Framtidens boende är ett samarbete mellan sju aktörer som verkar i Göteborgregionen.

 • Helhetssyn förändrar bostadsbyggandet Helhetssyn förändrar bostadsbyggandet

  Rapporten redovisar resultat från utvecklingsprojektet HELHETs-projektet i Malmö. En rapport från MKB, HSB och NCC.

 • Hyresbostäder vid Östra allén, Maria Park Hyresbostäder vid Östra allén, Maria Park

  Rapport om Helsingborgshems nybyggnadsprojekt - ett utvecklingsprojekt med tidig samverkan mellan byggherre, entreprenör, förvaltare, arkitekt och övriga projektörer.

 • God standard hög kvalitet och låg hyra God standard hög kvalitet och låg hyra

  Rapporten redogör för hur det privata bostadsbolaget Melin Förvaltning i Ängelholm, med stark beställarkompetens genomfört en planerings- och upphandlingsprocess baserad på tidig samverkan och tydliga krav av beställare, om uppförande av bostäder i kv. Saftstationen 3A i Ängelholm.

 • Byggprocess med garantiförvaltning Byggprocess med garantiförvaltning

  Rapporten beskriver ett utvecklingsprojekt om hur Svenska Bostäder och NCC med nytt angreppssätt och tidig samverkan, vägt samman behovet av kostnadseffektiva produktionslösningar med krav på minskad miljöbelastning, god inomhusmiljö, effektiv energianvändning och långsiktigt låga boendekostnader.

 • Bygg så vi har råd att bo Bygg så vi har råd att bo

  Presentation av SABO:s entreprenadtävling och de tio deltagande förslagen Denna rapport från Boverkets Byggkostnadsforum presenterar SABO:s entrepenadtävling och de tio deltagande förslagen. Bakgrund, metodik resultat. Resultatet visar att det är fullt möjligt att bygga prisvärda hus med hög kvalitet och rimlig hyresnivå.

Sidansvarig: Publikationsservice