Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Tyck till om sökfunktionen för publikationer

Det finns 2 publikationer
Relevans / Datum / A-Ö
  • Årsredovisning 2007 Årsredovisning 2007

    Boverkets årsredovisning för 2007 innehåller de viktigaste insatserna under 2007. Den innehåller delar som resultatredovisning, resultaträkning, balansräkning, finansieringsanalys och anslagsredovisning.

  • God bebyggd miljö God bebyggd miljö

    Här har Boverket tagit fram ett underlag för en fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet för ”God bebyggd miljö”.

Sidansvarig: Publikationsservice