På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll
Publikationer

Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Det finns 6 publikationer

Relevans / Datum / A-Ö

Byggsektorns miljömål

Byggsektorns miljömål

Rapporten innehåller förslag till sektorsmål inom bygg- och anläggningssektorn, framtagna i samverkan med Naturvårdsverket, Byggsektorns Kretsloppsråd, berörda centrala myndigheter, med företag, forskare och enskilda intressenter.

Hur bor morgondagens äldre

Hur bor morgondagens äldre

Rapporten ger underlag och inspiration till de diskussioner som behöver föras runt om i landet om hur morgondagens äldre kommer att vilja och kunna bo i framtiden - och vad deras val kommer att innebära för andra grupper på bostadsmarknaden.

Hushållning med varmt och kallt tappvatten

Hushållning med varmt och kallt tappvatten

Rapporten visar hur hushållning med resurserna tappvatten och energi för tappvarmvatten kan nås genom förbrukningsmätning samt genom styrning av vattentemperaturen mot bakgrund av riskerna för ohälsa på grund av legionella. Uppdraget gäller både nya och befintliga byggnader.

Bostadsmarknaden i Skåne

Bostadsmarknaden i Skåne

Rapporten redovisar planeringsförutsättningarna för bostadsförsörjningen i Skåne län, samt hur utvecklingen i den nya Öresundsregionen kan komma att få ett betydande inflytande för Sveriges framtid. Samarbete med Region Skåne, länsstyrelsen och kommunförbundet i Skåne län samt kommunerna.

Bostadsbyggande och byggkostnader 1960-1990-talet

Bostadsbyggande och byggkostnader 1960-1990-talet

Rapporten bygger på Statistiska centralbyråns (SCBs)basmaterial som specialbearbetats för att få fram mer detaljerad information om produktionskostnadernas sammansättning och variation. Med stöd av figurer och tabeller visas utvecklingen under de olika perioderna och vad den beror på.

Sidansvarig: Publikationsservice