Taksäkerhet

- resultat från projektet BETSI

Taksäkerhet
Utgivningsår:
2010
Antal sidor:
68
ISBN (tryck):
978-91-86559-19-9
ISBN (PDF):
978-91-86559-20-5
84,80 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Boverket har på uppdrag av regeringen tagit fram en beskrivning av det svenska byggnadsbeståndet. Särskilt fokus har lagts på att få fram underlag om skador och bristande underhåll, samt uppgifter för utveckling av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.

Denna fördjupningsrapport beskriver förekomst av säkerhetsanordningar på tak och hur väl de uppfyller regelverket. Dessutom redovisas brister i säkerhetsanordningarna.

Huvudrapporten "Så mår våra hus. Redovisning av regeringsuppdrag beträffande byggnaders tekniska utformning m.m." sammanfattar hela uppdraget och innehåller översiktliga resultat.

Sidansvarig: Publikationsservice