Driftskostnader

Nedan följer exempel på en uppställning av driftskostnader som dock inte är en uttömmande uppräkning.

Boverkets allmänna råd om ekonomiska planer och kostnadskalkyler för bostadsrättsföreningar, ekonomiska planer för kooperativa hyresrättsföreningar och förenklade ekonomiska planer för bostadsföreningar samt om intygsgivare - 2.21 Driftskostnader

Boverkets allmänna råd om ekonomiska planer och kostnadskalkyler för bostadsrättsföreningar, ekonomiska planer för kooperativa hyresrättsföreningar och förenklade ekonomiska planer för bostadsföreningar samt om intygsgivare - 2.22 Driftskostnader för vilka avgifter debiteras separat

 
Driftskostnader Belopp i kronor
Försäkringar  
Adminstration  
Fastighetsförvaltning  
Fastighetsel  
Vatten och avlopp  
Värme och varmvatten  
Sophämtning  
Fastighetsskötsel  
Renhållning  
Gemensamhetsanläggning  
   
Summa driftskostnader  
   
Övriga externa kostnader  
Fastighetsskatt  
Tomträttsavgäld/arrendeavgift  
   
Summa övriga externa kostnader  
   
Räntenetto  
Ränteintäkter  
Räntekostnader  
Summa räntenetto  
   
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej