På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Nyckeltal

I de allmänna råden anges ett urval av nyckeltal som bör redovisas i den ekonomiska planen respektive kostnadskalkylen. Nyckeltalen underlättar jämförelse mellan olika projekt, men ger också underlag för jämförelse mellan planen och senare utfall.

Nyckeltalen avser både föreningens ställning, det vill säga anskaffningsvärden och finansiering, och beräknade flöden, det vill säga redovisningsmässigt resultat (intäkter och kostnader) respektive kassaflöde. Föreningens ursprungliga ställning är avgörande för framtida resultat och kassaflöde samt erforderlig avgiftsnivå. Då en bostadsrättsförening drivs enligt en självkostnadsprincip antas i presenterade exempel att avgifterna täcker samtliga kostnader.

Nyckeltalen baseras på beräkningar per kvadratmeter, men beroende på vad som avses är olika ytor aktuella. Eftersom en bostadsrätt utgör en andel i en ekonomisk förening baseras vissa nyckeltal på upplåten yta, eftersom det avser medlemmarnas andel av till exempel lån. Andra nyckeltal till exempel driftkostnader fördelas på inkomstgenererande yta, det vill säga lägenhetsyta för både bostadsrätter och eventuella hyresrätter och lokaler.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej