Mätning av lägenhetens area

Med area menas den uppmätta storleken på en yta. Vid mätning av lägenhetsarea är det viktigt att följa de bestämmelser som finns för hur en lägenhet mäts.

Boverkets allmänna råd om ekonomiska planer och kostnadskalkyler för bostadsrättsföreningar, ekonomiska planer för kooperativa hyresrättsföreningar och förenklade ekonomiska planer för bostadsföreningar samt om intygsgivare - 2.8 Mätning av lägenhetens area

När man mäter arean bör mätreglerna i den svenska standarden "Area och volym för husbyggnader – Terminologi och mätregler SS 21054:2009" användas.

Vid ombildning av hyresrätt till bostadsrätt bör den uppmätta arean redovisas för varje lägenhet. Det är inte ovanligt att äldre bostäder är mätta enligt en äldre standard,och det kan därför vara en lämplig åtgärd att göra en kontrollmätning.

Vid mätning av lägenhetsarea är det viktigt att följa de bestämmelser som finns för hur en lägenhet mäts. Lägenhetsarea är uttryck för bostadsarea och lokalarea. Det är bara de utrymmen som ligger inom lägenheten som mäts. Vindsvåningar och lofttak omfattas av andra regler och det beror på att snedtak gör att hela golvytan inte kan inräknas som boarea.

Länk till hur en bostadsarea mäts finns under "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej