Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Vill du arbeta som certifierad kontrollansvarig i byggprojekt?

Granskad:

När byggandet i landet ökar så behövs det fler certifierade kontrollansvariga som ser till att bygglagstiftningen följs i de byggprojekt som startas. För att bli certifierad behöver du ha kunskap, erfarenhet och lämplighet för uppgiften.

Vad gör en kontrollansvarig?

Kontrollansvariga (KA) behövs vid många bygg-, rivnings- och markåtgärder. Som kontrollansvarig medverkar du till att byggherrens projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Det innebär bland annat att du hjälper byggherren att ta fram ett förslag till kontrollplan – och ser till att den följs. Du är även med vid det tekniska samrådet, besiktningar och andra kontroller samt skriver ett utlåtande som ska vara underlag för byggnadsnämndens slutbesked.

Vem kan bli KA?

För att bli certifierad kontrollansvarig krävs teknisk utbildning, erfarenhet av praktiskt arbete inom vissa delar av byggområdet och lämplighet för uppgiften. En person som saknar formell teoretisk utbildning men har minst tio års erfarenhet kan ändå bli certifierad. Du behöver dessutom ha god kunskap om bland annat plan- och bygglagen (PBL), plan- och byggförordningen (PBF), Boverkets byggregler (BBR), europeiska konstruktionsstandarder (EKS) och kontrollplaner.

Ett omväxlande arbete med många personkontakter

Arbetet är omväxlande och självständigt. Eftersom du träffar många olika sorters människor, är god social kompetens en fördel, liksom förmågan att känna ansvar och kunna ta olika typer av beslut.

Du bestämmer själv hur mycket tid du vill arbeta. Många kontrollansvariga kombinerar rollen med ett annat arbete.

Byggherren lämnar förslag på kontrollansvarig i samband med ansökan om bygglov. Kommunens byggnadsnämnd beslutar sedan vem som ska vara kontrollansvarig i ett visst byggprojekt.

Certifiering med olika behörigheter

Alla kontrollansvariga måste vara certifierade enligt lag. Certifieringar får endast utfärdas av certifieringsorgan, det vill säga företag som ackrediterats för denna uppgift av myndigheten Swedac.

Det går att bli certifierad för två olika behörigheter.

  • Behörighet N innebär att du kan arbeta med projekt av normal art.

    Projekt av normal art kan avse nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad eller rivning av en- eller tvåbostadshus. Det kan även gälla flerbostadshus med högst två våningar eller andra slags byggnader med högst två våningar. Projekt av normal art kan även avse ändring i alla slags byggnader samt idrottsplatser.

  • Behörighet K innebär att du kan arbeta med projekt av komplicerad art.
    Projekt av komplicerad art kan avse nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad eller rivning av byggnader med fler än två våningar, kabinbanor, radio- eller telemaster och vindkraftverk. Det kan även gälla arbeten med fasta cisterner eller andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga eller projekt med byggnader och anläggningar för brandfarlig verksamhet. Projekt av komplicerad art kan även avse byggnader med stora spännvidder.

De exakta kraven för att kunna bli certifierad kontrollansvarig enligt de båda behörigheterna, hittar du i "Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av kontrollansvariga".

Hur gör jag för att bli certifierad?

  1. Om du vill bli certifierad kontrollansvarig ska du börja med att läsa "Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av kontrollansvariga". Där ser du vilka exakta krav som ställs på dig som söker.
  2. Därefter ska du vända dig till något av de företag som utfärdar certifieringar: Kiwa Certification eller RISE Certifiering.

Mer information

Mer information om krav för certifiering, behörigheter och den kontrollansvariges roll hittar du i "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen