Brist på studentbostäder i högskolekommunerna

Här redovisas hur landets kommuner och högskolekommuner har svarat på ett urval av frågorna i delen Studenter i bostadsmarknadsenkäten 2019. Fler svar finns i Öppna data, se "Relaterad information".

Hur bedömer ni läget för studenter på bostadsmarknaden?
Svaren avser samtliga kommuner.

 • Balans på bostadsmarknaden: 129
 • Obalans på bostadsmarknaden – Underskott på bostäder: 130
 • Obalans på bostadsmarknaden – Överskott på bostäder: 15
 • Inget svar: 16

Vad tror ni att underskottet på bostäder för studenter beror på?
Svaren avser samtliga kommuner.

 • De lediga bostäderna är för stora för de flesta studenthushåll: 13
 • Lediga små bostäder är för dyra för studenter: 36
 • Det finns för få små lägenheter: 73
 • De lediga bostäderna ligger i områden som inte är attraktiva för studenter: 14
 • Det finns generellt få lediga bostäder: 102
 • Annat: 5
 • Inget svar: 163

Finns det särskilda studentbostäder i kommunen?
Svaren avser samtliga kommuner.

 • Ja: 88
 • Nej: 195
 • Inget svar: 7

Är många av studentbostäderna lediga?
Svaren avser samtliga kommuner.

 • Ja, det står tomma studentbostäder under hela året: 7
 • Ja, vi brukar ha tomma studentbostäder under delar av året: 25
 • Nej: 54
 • Inget svar: 204

Hur bedömer ni läget för studenter på bostadsmarknaden?
Svaren avser 38 högskolekommuner.

 • Balans på bostadsmarknaden: 12
 • Obalans på bostadsmarknaden – Underskott på bostäder: 21
 • Obalans på bostadsmarknaden – Överskott på bostäder: 5

Vad tror ni att underskottet på bostäder för studenter beror på?
Svaren avser 38 högskolekommuner.

 • De lediga bostäderna är för stora för de flesta studenthushåll: 0
 • Lediga små bostäder är för dyra för studenter: 8
 • Det finns för få små lägenheter: 11
 • De lediga bostäderna ligger i områden som inte är attraktiva för studenter: 1
 • Det finns generellt få lediga bostäder: 17
 • Annat: 0

Är många av studentbostäderna lediga?
Svaren avser 38 högskolekommuner.

 • Ja, det står tomma studentbostäder under hela året: 3
 • Ja, vi brukar ha tomma studentbostäder under delar av året: 14
 • Nej: 20
 • Inget svar: 1
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej