På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Guide för Boverkets regelskrivning

Granskad:

När Boverket vill införa en ny föreskrift/allmänt råd eller ändra en föreskrift/allmänt råd går det oftast till så här.

 1. Några vanliga situationer då regler behöver skrivas är om

  • en lag eller förordning ändras
  • anpassning till EU-rätt
  • Boverket märker att reglerna behöver förtydligas
  • forskningen har fått fram ny kunskap.

  Beslutet tas internt på Boverket att sätta igång ett arbete med att skriva regler.

 2. I arbetet med att utreda frågan och ta fram förslaget samarbetar Boverket ofta med organisationer som är berörda, t.ex. genom att träffas i referensgrupper. Ibland ger Boverket andra i uppdrag att ta fram förstudier.

  Samtidigt med förslaget till regler ska Boverket skriva en konsekvensutredning där vi motiverar de nya reglerna och redovisar vilka konsekvenser de får, till exempel ekonomiska.

 3. När förslaget är färdigt skickar Boverket förslaget till regler och konsekvensutredningen till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. De kan då lämna sina synpunkter, så kallade remissvar. Även den som inte har fått remissen skickad till sig är välkommen att lämna synpunkter. På sidan Boverkets remisser samlas regelförslag som är ute på remiss och äldre remisser.

 4. Boverket går igenom alla remissvaren och bedömer om förslaget behöver ändras utifrån synpunkterna. Ibland gör Boverket sammanställningar av vilka slags remissynpunkter som kommit in och hur Boverket har bedömt dem.

 5. Tekniska regler ska EU-anmälas. Det görs normalt några månader innan reglerna är tänkta att börja gälla. Reglerna skickas till kommissionen och andra medlemsländerna, som då har möjlighet att lämna synpunkter om de bedömer att reglerna innebär handelshinder. Om synpunkter kommer in kan reglerna behöva revideras och skickas på EU-anmälan på nytt. På sidan Regler som är anmälda till EU kan du se vilka regler som nu är på EU-anmälan.

  De regler som har koppling till tjänster kan behöva anmälas enligt EU:s tjänstedirektiv. Enligt tjänstedirektivet ska medlemsstaterna anmäla nya eller ändrade regler på tjänsteverksamhet till Europeiska kommissionen, läs mer om tjänstedirektivet på Kommerskollegiums webbplats.

 6. Det är Boverkets generaldirektör som beslutar om nya eller ändrade regler. Det är sedan Boverkets rättschef som trycklovar reglerna.

 7. Reglerna publiceras på sidan Boverkets författningssamling. Då läggs också allmän information om reglerna ut på webbplatsen. Ibland krävs särskilda utbildningsinsatser kring de nya reglerna, se utbildningsmaterial.

 8. Reglerna innehåller alltid en bestämmelse om när de ska börja gälla. Ibland behövs övergångsbestämmelser under en begränsad period, t.ex. ett år. Under övergångsperioden kan man välja om man vill tillämpa äldre regler eller de nya reglerna.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen