På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Aktuella regeringsuppdrag utanför regleringsbrevet

Regleringsbrevet kan ändras under budgetåret och nya regeringsuppdrag kan tillkomma. Här hittar du våra uppdrag utanför regleringsbrevet.

Det finns 20 projekt

Relevans / Datum / A-Ö

Uppdrag att förstärka arbetet för en god inomhusmiljö

(Delredovisas 31 januari 2019, 30 september 2020 och slutrapporteras 31 december 2021) Boverket har fått i uppdrag att under åren 2018-2021 förstärka arbetet för att nya och befintliga byggnader ska vara säkra och ha en god inomhusmiljö.

Uppdrag att vidta åtgärder för att underlätta införandet av krav på en klimatdeklaration vid uppförande av byggnader

(Delredovisas senast den 12 juni 2020 och slutredovisas senast den 20 december 2022) Boverket ska vidta åtgärder för att underlätta införandet av krav på en klimatdeklaration vid uppförande av byggnader. Boverket ska utveckla en öppen databas med klimatdata, ett register för klimatdeklarationer och utveckla informations- och vägledningsunderlag. Boverket ska också ta fram en plan för den fortsatta utvecklingen av klimatdeklarationer.

Uppdrag till Boverket med anledning av takraset i Tarfalahallen

(Redovisas senast 21 januari 2022). Regeringen ger Boverket i uppdrag att undersöka vissa frågor med anledning av ett takras i Tarfalahallen i Kiruna kommun. Myndigheten ska bland annat analysera de samhällsekonomiska konsekvenserna av de åtgärder som Statens haverikommission (SHK) har föreslagit.

Uppdrag att utreda ombyggnadsbegreppet i plan- och bygglagen

(Redovisas senast 30 november 2021). Regeringen uppdrar åt Boverket att utreda om och på vilket sätt regleringenav ombyggnad kan förtydligas i plan- och bygglagen (2010:900), plan- och byggförordningen (2011:338) och anslutande författningar samt vid behov lämna författningsändringar med tillhörande kommentarer.

Uppdrag att förstärka arbetet med arkitektur och gestaltad livsmiljö

(Redovisas löpande) Boverket har fått uppdraget att bedriva ett samlat arbete med arkitektur och gestaltad livsmiljö. Inom ramen för detta ska Boverket ansvara för samordning, kompetensstöd och främjande insatser till offentliga aktörer på nationell, regional och lokal nivå.

Tillbaka till toppen