På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Aktuellt

Här publiceras de senaste nyheterna om ekonomiska planer och intygsgivning. Domstolars vägledande beslut och domar som har betydelse för bostadsrättsområdet samt regeländringar.

 • Nyhet, Regeringen om Riksrevisionens granskning

  Regeringens bedömning av Riksrevisionens rapport om konsumentskydd

 • Nyhet, Uppföljning allmänna råd

  Boverket har genomfört uppföljning av Boverkets allmänna råd om ekonomiska planer och kostnadskalkyler BFS 2017:7 EKKO 1. Uppföljningen gäller tillsynsärenden som avslutades under 2019.

 • Nyhet, Uppföljning av tillsyn

  Boverket har genomfört uppföljning av tillsynen över intygsgivare under 2019. Sammanlagt har Boverket avslutat 80 tillsynsärenden under 2019.

 • Nyhet, Riksrevisionen har granskat konsumentskyddet

  Riksrevisionens har granskat konsumentskyddet vid köp av nyproducerade bostadsrätter.

 • Nyhet, Uppdatering av avsnittet om ny ekonomisk plan

  Uppdatering av avsnittet gäller förtydliganden angående vad som gäller vid förändring av uppgifterna i lägenhetsredovisningen i den ekonomiska planen.

 • Nyhet, Intygsgivare meddelas varning i nytt tillsynsbeslut

  Boverket har i ett tillsynsbeslut den 1 oktober 2019 meddelat två Intygsgivare varning för brister i intygsgivningen av den ekonomiska planen för en bostadsrättsförening. Bristerna i intygsgivningen gäller bland annat att intygsgivarna tagit del av ett icke undertecknat köpekontrakt och felaktig bedömt den slutliga kostnaden. Beslutet finns publicerat under avsnittet Boverkets tillsynsbeslut.

 • Nyhet, Riksrevisionen granskar konsumentskyddet vid köp av nyproducerade bostadsrätter

  Riksrevisionen granskar just nu konsumentskyddet vid köp av nyproducerade bostadsrätter. Intygsgivarna är mycket viktig del av konsumentskyddet. Resultatet av granskningen kommer att publiceras i en rapport. Mer information om Riksrevisionens granskning finns på Riksrevisionens webbplats.

 • Nyhet, Intygsgivare bör kontrollera bygglov

  Intygsgivare bör i samband med intygsgivningen av den ekonomiska planen kontrollera att det finns bygglov, om det krävs för föreningens verksamhet. Av Boverkets allmänna råd BFS 2017:7 EKKO 1 framgår det under punkten 2.1 att det i den ekonomiska planen bör framgå vilka lov och tillstånd som krävs för föreningens verksamhet samt att föreningen har dessa lov och tillstånd. Om en intygsgivare intygar en ekonomisk plan utan att kontrollera att det finns nödvändiga lov och tillstånd för föreningens verksamhet riskerar denne skadeståndsansvar.

 • Nyhet, Ytterligare tillsynsbeslut mot intygsgivare

  Boverket har beslutat att meddela två intygsgivare varning i ett tillsynsbeslut. Beslutet gäller intygsgivning av en ekonomisk plan som upprättades inför ombildning till bostadsrätt.

Sidansvarig: Webbredaktionen