Aktuellt

Här publiceras de senaste nyheterna om ekonomiska planer och intygsgivning. Domstolars vägledande beslut och domar som har betydelse för bostadsrättsområdet samt regeländringar.

 

 • Nyhet, Riksrevisionen granskar konsumentskyddet vid köp av nyproducerade bostadsrätter

  Riksrevisionen granskar just nu konsumentskyddet vid köp av nyproducerade bostadsrätter. Intygsgivarna är mycket viktig del av konsumentskyddet. Resultatet av granskningen kommer att publiceras i en rapport. Mer information om Riksrevisionens granskning finns på Riksrevisionens webbplats.

 • Nyhet, Intygsgivare bör kontrollera bygglov

  Intygsgivare bör i samband med intygsgivningen av den ekonomiska planen kontrollera att det finns bygglov, om det krävs för föreningens verksamhet. Av Boverkets allmänna råd BFS 2017:7 EKKO 1 framgår det under punkten 2.1 att det i den ekonomiska planen bör framgå vilka lov och tillstånd som krävs för föreningens verksamhet samt att föreningen har dessa lov och tillstånd. Om en intygsgivare intygar en ekonomisk plan utan att kontrollera att det finns nödvändiga lov och tillstånd för föreningens verksamhet riskerar denne skadeståndsansvar.

 • Nyhet, Ytterligare tillsynsbeslut mot intygsgivare

  Boverket har beslutat att meddela två intygsgivare varning i ett tillsynsbeslut. Beslutet gäller intygsgivning av en ekonomisk plan som upprättades inför ombildning till bostadsrätt.

 • Nyhet, Nytt tillsynsbeslut mot intygsgivare

  Boverket har meddelat ett tillsynsbeslut emot intygsgivare. Beslut innebär att två intygsgivare meddelas varning. Beslutet finns publicerat i handboken för ekonomiska planer.

Sidansvarig: Webbredaktionen