Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Aktuellt

Här publiceras de senaste nyheterna om ekonomiska planer och intygsgivning. Domstolars vägledande beslut och domar som har betydelse för bostadsrättsområdet samt regeländringar.

Ingen absolut skyldighet för intygsgivarna att granska bygglov

Nyhet 15 december 2021

Det framgår av Boverkets allmänna råd (2017:7) om ekonomiska planer och kostnadskalkyler med mera att intygsgivarna bör kontrollera projekts förenlighet med bygglov. I tre tillsynsbeslut har dock Boverket konstaterat att någon sådan skyldighet inte följer av någon bindande författning.

Tillbaka till toppen