Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Verifiera bärverksdelens kvalitet

Granskad:

Innan en bärverksdel återbrukas ska dess skick verifieras och nödvändiga egenskaper bedömas. Det kan göras med förstörande eller oförstörande provning. Om dokumentation eller annan information saknas krävs generellt mer provning. Finns det flera bärverksdelar av samma typ kan gruppbedömning ibland tillämpas och på så vis minska mängden provning.

Provning inför återbruk

Provning är inför återbruk ofta nödvändigt. Provning kan ske med förstörande eller oförstörande metoder. Oförstörande metoder är fördelaktiga inför återbruk men innebär också större osäkerheter.

Gruppbedömningar

Gruppbedömning innebär att stickprov eller en urvalsundersökning görs för att kunna dra slutsatser som gäller för hela gruppen. Med hjälp av gruppbedömningar kan mängden provning som krävs inför återbruk minskas.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen