På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Exempel på reglering av byggnadsverks höjder och våningsantal

Uppdrag att ta fram förslag till författningsreglering avseende vissa centrala termer som behövs vid tillämpningen av plan- och bygglagen (2010:900)

Utgivningsår:
2016
Antal sidor:
88
ISBN (tryck):
978-91-7563-423-4
ISBN (PDF):
978-91-7563-424-1
Rapport:
2016:30

Dagens regler om höjd och våningsantal på byggnader kan vara svåra att förstå och tillämpa. Reglerna finns dessutom inte samlade på ett ställe. Boverket har därför tagit fram ett exempel på hur reglerna skulle kunna se ut istället, i form av en föreskrift.

Föreskriften är tänkt att kunna användas för alla ärenden där en detaljplan behöver tolkas, men framför allt i ärenden om bygglov.

Eftersom många berörs av bestämmelserna i detaljplaner är det viktigt att föreskriften kan förstås av alla. Boverket har därför strävat efter att ta fram en föreskrift som är enkel och pedagogisk, men samtidigt så pass precis och detaljerad att alla tolkar den på samma sätt. Boverket har även strävat efter att underlätta en framtida digitalisering av plan- och byggprocessen.

Exempel i rapporten kan inte användas för att tolka en detaljplans bestämmelser

Kom ihåg att exemplet i rapporten endast är just ett exempel och kan inte användas för att tolka en detaljplans bestämmelser. Det är först om regeringen ger Boverket ett så kallat bemyndigande att besluta om en föreskrift som det kan bli bindande.

Mer information

Du kan läsa mer om höjd och våningsantal på byggnadsverk i Boverkets rapport från 2014, som du hittar i "Relaterad information".

Tillbaka till toppen