Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Vägledning för planering för och invid djurhållning

Utgivningsår:
2011
Antal sidor:
24
ISBN (tryck):
978-91-86827-12-01
ISBN (PDF):
978-91-86827-13-7
Rapport:
2011:6

På senare år har antalet hästar vuxit kraftigt i landet. Hästhållning sker, i motsats till annan djurhållning, inte längre traditionellt på landsbygden, utan i allt större utsträckning i eller i närheten av tätorter. Denna utveckling ställer och har ställt stora krav på bedömningar inför detaljplanering och bygglovgivning, men framförallt visat att vägledningar och andra lagtolkningsdokument utgivna av centrala myndigheter behöver omarbetas.

Med denna vägledning vill Boverket underlätta tillämpningen av plan- och bygglagen (SFS 2010:900) genom att beskriva kunskapsläget och rättspraxis vad gäller djurhållning och fysisk planering.

Tillbaka till toppen