På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Uppföljning av stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden

Utgivningsår:
2019
Antal sidor:
193
ISBN (tryck):
978-91-7563-664-1
ISBN (PDF):
978-91-7563- 665-8
Rapport:
2019:21

Boverket har, på uppdrag av regeringen, gjort en uppföljning av stödet till utemiljöer i vissa bostadsområden. Uppföljningen presenteras i en rapport, som dels redogör för hur stödet har upplevts och vilka effekter det har haft, och dels visar upp 22 genomförda projekt som goda och lärande exempel.

Regeringens satsning pågick under åren 2016–2018 och omfattade över 500 projekt över hela landet motsvarande cirka 1 miljard kronor i totalt beviljat belopp.

Boverket har beviljat stöd till nya anläggningar och till renovering av befintliga anläggningar. Stöd har till exempel getts för åtgärder som rör byggnadsanknuten konst, mötesplatser för olika kultur- och fritidsintressen, lekplatser, ytor för spontanidrott, cykelbanor samt parkanläggningar. Projekten har främjat åtgärder för fysisk aktivitet, social gemenskap och utveckling av bostadsområdens gestaltning.

Stödet har upplevts som en framgångsrik satsning där flera projekt inte hade kunnat genomföras alls eller i mindre omfattning utan stödet.

Boverkets rapport lyfter fram flera goda exempel som kan utgöra inspiration till framtida projekt för att bevara och utveckla de gemensamma utemiljöerna i våra bostadsområden.

Tillbaka till toppen