Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bostadsbyggnadsbehov 2020–2029

Utgivningsår:
2020
Antal sidor:
74
ISBN (tryck):
978-91-7563-738-9
ISBN (PDF):
978-91-7563-739-6
Rapport:
2020:32

Boverket ska enligt sin instruktion tillhandahålla analyser av bostadsmarknaden och gör därför olika typer av prognoser och bedömningar. En del i detta är att göra långsiktiga bedömningar av bostadsbyggnadsbehovet. Denna rapport redovisar ett beräknat bostadsbyggnadsbehov för perioden 2020–2029 utifrån prognoser av hushållsförändringar.

Den senaste beräkningen gjordes 2019 för perioden 2018–2027 och det beräknade bostadsbyggnadsbehovet uppgick till 641 000. I denna rapport görs en ny beräkning av bostadsbyggnadsbehovet för perioden 2020–2029 baserat på SCB:s befolkningsframskrivning. Byggbehovet beräknas ligga mellan 592 000 och 664 000 lägenheter, ett årligt byggbehov på 59 200 – 66 400 lägenheter. Sju av tio bostäder beräknas behöva byggas i storstadsområdena. Det finns ett behov av bostäder som ligger utanför det beräknade byggbehovet. Sverige har en åldrande befolkningen och andelen som är 80 år och äldre kommer att öka. Även om det finns regioner som beräknas att inte ha något byggbehov, har de en ökande andel med äldre i befolkningen vilket kommer ställa ökade krav på bostadsbeståndet. 

Tillbaka till toppen