På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Reviderad prognos över behovet av nya bostäder till 2025

Utgivningsår:
2016
Antal sidor:
28
ISBN (tryck):
978-91-7563-389-3
ISBN (PDF):
978-91-7563-389-3
Rapport:
2016:18

Boverket har justerat sin byggbehovsprognos. Orsaken är dels den förväntade befolkningsökningen framöver och dels att byggandet de senaste åren inte har ökat i tillräcklig omfattning för att svara mot behovet.

Behovet av nya bostäder för de närmaste tio åren, fram till 2025, bedöms vara 710 000. En större del av dessa, 440 000, bedöms behövas redan 2020 vilket innebär en genomsnittlig årstakt om 88 000 nya bostäder.

Byggandet har ökat de senaste åren men eftersom det inte byggs i den takt som behovet kräver, innebär det att den del av byggbehovet som inte uppfylls läggs på framtiden. De byggvolymer som krävs för att återställa balansen ökar därmed.

Tabell: Boverkets reviderade byggbehovsprognos 2016-2025

Tabell som visar den senaste byggbehovsprognosen från Boverket.

Anledningen till att Boverket har reviderat byggbehovsprognosen är att SCB publicerat en ny befolkningsprognos i april 2016. Under de kommande tio åren förväntas folkmängden öka med drygt 1,2 miljoner personer. Ökningen sker i alla åldersklasser. I de förvärvsarbetande åldrarna, 20-64 år, förväntas befolkningen öka med drygt en halv miljon medan de unga förväntas bli drygt 400 000 och de äldre drygt 300 000 fler 2025 än de var 2015.

Mer information

Mer information hittar du i "Relaterad information".

Tillbaka till toppen