Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Fler lösningar som främjar en enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen (2010:900) i en digital miljö

Utgivningsår:
2023
Antal sidor:
69
ISBN (PDF):
978-91-89581-20-3
Rapport:
2023:3

Boverket fick 2022 ett förnyat uppdrag att fortsätta verka för en effektiv och enhetlig tillämplig av plan- och bygglagen i en digital miljö. Att ta fram lösningar har varit fokus även 2022. Uppdraget är ännu ett steg i ett långsiktigt utvecklingsarbete mot en helt digital samhällsbyggnadsprocess för Sverige.

Uppdraget redovisas genom denna sammanfattande slutrapport och fem ämnesrapporter som regeringen ska ta ställning till efter remittering:

  • Byggnadsinformationsmodellering, BIM
  • Digitalisering av obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
  • Digitalisering av kontrollplaner
  • Lov- och byggprocess utan fysiska handlingar 
  • Riksintresseunderlag i en digital miljö.

Konkreta resultat utifrån uppdraget är:

  • Begreppsbanken, en tjänst med begrepp inom Boverkets sakområde, för en mer enhetlig begreppsanvändning inom branschen
  • Ett demo-API för ÖP-katalogen för fortsatt utveckling
  • En specifikation för långtidsbevarande av detaljplaner
  • Förbättrat stöd för rapportering av rumslig information i Europeiska gemenskapen (Inspire)
  • Förslag till författningsändringar att utreda vidare
Tillbaka till toppen