Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Översyn av kriterierna för och anspråk på områden av riksintresse

Boverkets regeringsuppdrag att samordna fem myndigheters översyn av riksintresseanspråk

Utgivningsår:
2021
Antal sidor:
39
ISBN (PDF):
978-91-7563-988-8
Rapport:
2021:14

Denna rapport utgör slutredovisningen av Boverkets regeringsuppdrag att samordna och redovisa fem myndigheters arbete med att

  • se över och precisera kriterierna för deras respektive riksintresseanspråk och
  • utvärdera om de nuvarande anspråken motsvarar de nya kriterierna och ta ställning till om anspråken behöver ändras.

De fem myndigheterna är Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Statens energimyndighet, Tillväxtverket och Trafikverket.

Bilaga med myndigheternas underlag finns i "Relaterad information".

Tillbaka till toppen