På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Miljöer för idrott och fritid

Hur kan kunskap utvecklas, samlas och förmedlas

Utgivningsår:
2021
Antal sidor:
37
ISBN (PDF):
978-91-7563-749-5
Rapport:
2021:6

Hur våra närmiljöer utformas är en viktig förutsättning för att alla grupper i befolkningen ska ha möjlighet att ta del av idrotts- och fritidsaktiviteter, eller att bara vara fysiskt aktiva i sin vardag.

Boverket har haft i uppdrag att ta fram ett underlag om hur kunskap om anläggningar och utemiljöer för idrott och fritid kan utvecklas, samlas och förmedlas. Boverket konstaterar att det är flera aktörer som på olika sätt är involverade i och bidrar till planering, byggande, utveckling eller förvaltning av inom- och utomhusmiljöer för idrott och fritid. Det finns även de aktörer som tar fram regler, ansvarar tillsyn, vägleder eller ger ekonomiskt stöd kopplat till dessa miljöer.

I rapporten pekas några områden ut där det behövs mer eller fördjupad kunskap eller nya verktyg och arbetssätt. Omfattningen och formen för hur kunskap ska samlas, utvecklas och förmedlas diskuteras och ett förslag ges till regeringen för vidare arbete.

Tillbaka till toppen