På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Slutrapport: Enhetlig digital tillämpning av plan- och bygglagen

Utgivningsår:
2020
Antal sidor:
60
ISBN (tryck):
978-91-7563-708-2
ISBN (PDF):
978-91-7563-709-9
Rapport:
2020:17

Boverkets sektorsansvar inom planering, byggande och boende berör många aktörer och reglerna i plan- och bygglagen (PBL) påverkar stora, långsiktiga investeringar både för samhället, företag och enskilda. Det är en av slutsatserna när vi avslutar ett treårigt utvecklingsuppdrag att särskilt verka för en enhetlig digital tillämpning av PBL.

I slutrapporteringen av regeringsuppdraget konstaterar Boverket att även om många framsteg har kunnat göras så är det mycket som återstår att arbeta vidare med för att nå det uppsatta målet med en digital samhällbyggnadsprocess och en enhetlig digital tillämpning av PBL.

Utveckling av flera e-tjänster

I rapporten redovisar Boverket bland annat vikten av ett modellbaserat arbetssätt som är effektivt arbetssätt för att skapa samsyn och enhetlighet på såväl övergripande som detaljerad nivå. Detta har varit tydligt då Boverket samverkat med andra organisationer i arbetet med uppdraget. Boverkets modeller finns publicerade i vårt modellbibliotek. Boverket redovisar också arbetet med att utveckla en teknisk lösning för att hantera och förvalta digitala författningar, som exempelvis Boverkets byggregler och arbetet med föreskrifter för digitala detaljplaner och planbeskrivningar liksom utvecklingen av ÖP-modellen 2.0 med tillhörande katalog för planerad markanvändning.

Boverket har byggt upp en väl fungerande samverkan med de andra myndigheter och organisationer som behöver delta i det fortsatta arbetet och lyfter i rapporten flera olika utvecklingsarbeten som behöver påbörjas under det kommande året.

 

Tillbaka till toppen