På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Underlag till den tredje nationella strategin för energieffektiviserande renovering

Ett samarbete mellan Boverket och Energimyndigheten

Utgivningsår:
2019
Antal sidor:
222
ISBN (tryck):
978-91-7563-674-0
ISBN (PDF):
978-91-7563-675-7
Rapport:
26

Boverket och Energimyndigheten har tillsammans tagit fram förslag till en långsiktig renoveringsstrategi för det nationella byggnadsbeståndet. Rapporten är ett underlag till Regeringens svar på artikel 2a i direktivet om byggnaders energiprestanda.

Underlag för långsiktig renoveringsstrategi som rapporteras här bygger vidare på tidigare rapporterade förslag på underlag till nationella strategier om energieffektiviserande renovering som Energimyndigheten och Boverket tagit fram underlag till 2013 och 2016.

Sverige har som mål att till år 2030 nå 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005. Att sträva mot ett byggnadsbestånd med en hög grad av energieffektivitet är centralt för att nå det nationella energieffektivitetsmålet till 2030, och mer långsiktiga mål om nettonollutsläpp av växthusgaser 2045, och 100 procent förnybart elsystem till 2040. Med befintliga styrmedel kommer Sverige en bit på vägen.

Boverket och Energimyndigheten bedömer dock att mer insatser krävs för att mer ambitiösa och fler energieffektiva renoveringar ska genomföras. Befintliga styrmedel behöver mer långsiktighet och tidigare föreslagna styrmedel som syftar till att öka renoveringstakten behöver utredas.

Tillbaka till toppen