Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Uppdrag att följa utvecklingen på andrahandsmarknaden

Utgivningsår:
2018
Antal sidor:
168
ISBN (tryck):
978-91-7563-594-1
ISBN (PDF):
978-91-7563-595-8
Rapport:
2018:29

Hyrorna för bostadsrätter och hyresrätter på andrahandsmarknaden har ökat kraftigt jämfört med hyrorna på förstahandsmarknaden, särskilt efter 2013. En bostadsrätt som hyrs ut kan kosta 138 procent mer än förstahandshyran i hyresbeståndet. Det visar en ny rapport från Boverket som följt utvecklingen av hyror och omfattningen på andrahandsmarknaden.

För en hyresrätt i andra hand ligger hyran i snitt cirka 65 procent högre än förstahandshyran. Hyran för en bostadsrätt i andra hand ligger ungefär 138 procent över hyran på förstahandshyresmarknaden. Sedan 2009 har hyrorna för bostadsrätt som hyrs ut ökat med 84 procent och hyrorna för hyresrätt i andra hand ökat med 59 procent. 2013 kom en lagändring för bostadsrätter som innebar att innehavaren kunde ta ut en högre avgift än tidigare, efter det ökade hyrorna ännu kraftigare. Hyresrätterna drogs också med i höjningen trots att lagändringen inte berörde dem.

Stora regionala skillnader

Det är svårt att uppskatta hur stor marknaden för andrahandsuthyrning är eftersom det inte finns heltäckande statistik, men flera undersökningar tyder det på att det rör sig om 200 000 hushåll.

Det råder stora regionala skillnader. Regioner där det råder ett större underskott av bostäder har även högre hyror på andrahandsmarknaden. Hyresnivåerna i Storstockholm, där vi förväntar oss det största underskottet på bostäder, är betydligt högre för alla typer av andrahandsuthyrning.

Vilka bor i dessa hushåll?

De som främst bor i andra hand är unga och ensamboende hushåll, det vill säga grupper som redan har svårt att komma in på bostadsmarknaden. Inkomsten hos de som bor i andra hand är dessutom ofta lägre. Mycket pekar på att de som bor i andra hand i många fall har en ansträngd boendeekonomi och har svårt att klara en baskonsumtion. Framför allt kvinnor har en mer ansträngd situation, på grund av att de har lägre disponibla inkomster.

Förslag på hur marknaden kan följas regelbundet

Rapporten har tagits fram på uppdrag av regeringen. I uppdraget ingår även att lämna förslag på hur en återkommande uppföljning bör genomföras för att kunna följa utvecklingen över tid. Boverket föreslår att hyresnivåerna på andrahandsmarknaden bör baseras på annonsdata, och omfattningen bör baseras på Statistiska centralbyråns befintliga undersökning Hushållens boendeutgifter. Dessa har även varit underlag för denna rapport.

Tillbaka till toppen