Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Lärande exempel på hur cykling har beaktats i samhällsplaneringen

Exempelsamling

Utgivningsår:
2018
Antal sidor:
186
ISBN (tryck):
978-91-7563-552-1
ISBN (PDF):
978-91-7563-553-8
Rapport:
2018:15

Den här rapporten är en redovisning av ett regeringsuppdrag att ta fram en samling lärande exempel från kommuner, regioner och andra aktörer som har lyckats föra in cykling i samhällsplaneringen på ett framgångsrikt sätt.

Studier av kommuner och regioner har resulterat i en sammanställning som innehåller exempel på fysiska åtgärder samt beskrivningar av framgångsrika planeringsprocesser och planeringsunderlag, samverkansformer, åtgärder och verktyg. Det ges även exempel på innovativa lösningar och exempel ur ett hela resan perspektiv.

Syftet med exempelsamlingen är att inspirera kommuner och andra aktörer att arbeta för en ökad och säker cykling och sprida kunskap om hur planering kan användas för att öka cyklingen.
Även studiebesök har gjorts i Nederländerna, Tyskland, Storbritannien och Danmark för att ta del av hur de beaktar cykling i samhällsplaneringen. Lärande exempel därifrån återfinns i rapporten. I bilagan återfinns reserapporter med mer information.

Tillbaka till toppen