Får jag bygga?

Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga?
Utgivningsår:
2018
Antal sidor:
28
ISBN (tryck):
978-91-7563-584-2
ISBN (PDF):
978-91-7563-585-9
0,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Behöver jag söka bygglov? I denna broschyr får du kortfattad information om vad som gäller om du ska uppföra, ändra eller underhålla byggnader. Det går bra att beställa och vi skickar broschyren så fort vi har den klar för distribution. Preliminärt har vi den i lager i månadsskiftet oktober/november.

Här får du veta vilka åtgärder som kräver bygglov och när du måste göra en anmälan. Om du har frågor ska du alltid vända dig till byggnadsnämnden i din kommun.

Upplaga: 5

Animerad film: Får jag bygga

Animerad filmversion av broschyren Får jag bygga

Illustrationer från broschyren

Här kan du ladda ner bilder från broschyren.

Du väljer själv hur du vill använda illustrationerna i ditt informationsmaterial, antingen på webben eller i tryckt format. Men du måste ange källa: Kiran Maini Gerhardsson/Boverket.

Du kan också fritt använda texterna som finns i broschyren.

Översikt – bygglovsbefriade åtgärder

Bygglovsbefriade åtgärder - anmälan krävs

Bygglovsbefriade åtgärder - som inte kräver anmälan

Mer information

Mer information om bygglovsbefriade åtgärder hittar du på PBL kunskapsbanken, se länk under "Relaterad information".

Sidansvarig: Publikationsservice