Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Byggemenskaper i bostadsförsörjningen

Utgivningsår:
2018
Antal sidor:
20
ISBN (tryck):
978-91-7563-606-1
ISBN (PDF):
978-91-7563-607-8

Boverket har tagit fram en vägledning till kommuner som är intresserade av att låta byggemenskaper få en plats i bostadsförsörjningen och stadsutvecklingen.

Denna skrift är en sammanfattning av rapporten Byggemenskaper som en del i bostadsförsörjningen, rapport 2018:32, som går att beställa och ladda ner på Boverkets webbplats, se Relaterad information. Skriften vänder sig till kommunala tjänstepersoner och beslutsfattare med ansvar för bostadsförsörjning och stadsutveckling.

Tillbaka till toppen