Boverkets indikatorer juni 2018

Boverkets indikatorer juni 2018
Utgivningsår:
2018
Antal sidor:
36
ISBN (tryck):
978-91-7563-574-3
ISBN (PDF):
978-91-7563-575-0

En kortfattad och aktuell sammanställning av olika indikatorer om utvecklingen på bygg-, bostads-, och kreditmarknaden.

Sammanställningen bygger på uppgifter från skilda källor som bearbetas och sammanställs av Boverket tillsammans med uppgifter ur Boverkets egen statistik.

Uppdaterad den 2 juli 2018.

Sidansvarig: Publikationsservice