Behov av nya bostäder 2018-2025

Behov av nya bostäder 2018-2025
Utgivningsår:
2018
Antal sidor:
40
ISBN (tryck):
978-91-7563-572-9
ISBN (PDF):
978-91-7563-573-6
Rapport:
2018:24

Boverket ansvarar för analyser av bostadsmarknaden och gör därför regelbundet olika typer av prognoser och bedömningar av bostadsmarknadsläget. Däribland gör Boverket långsiktiga bedömningar av behovet av nya bostäder. Denna rapport innehåller en reviderad beräkning över hur många nya bostäder som kan komma att behövas i landet fram till och med 2025.

Sidansvarig: Publikationsservice