På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

En mer förutsägbar byggprocess

Förenklad kontroll av serietillverkade hus

Utgivningsår:
2017
Antal sidor:
277
ISBN (tryck):
978-91-7563-494-4
ISBN (PDF):
978-91-7563-495-1
Rapport:
2017:23

Boverket har haft i uppdrag från regeringen att lämna förslag om en förenklad process för kontroll av egenskaperna hos serietillverkade hus. Boverket har utrett frågan i nära samarbete med bransch och myndigheter. 

Bakgrunden till uppdraget är att kommunerna i Sverige tolkar byggreglerna på olika sätt. Serietillverkare och byggherrar menar att detta försvårar uppförandet av seriebyggda hus genom att samma byggnad kan bedömas olika i olika kommuner. Detta får både ekonomiska och tidsmässiga konsekvenser.

Boverkets svar på regeringsuppdraget är att föreslå två alternativa lösningar som kan genomföras var och en för sig eller tillsammans. Båda förslagen bygger på principen att bedömningar av de tekniska egenskapskraven inför startbesked inte längre görs av kommunerna.

De förslag som presenteras är:

  • certifierad sakkunnig
  • certifierat byggprojekteringsföretag.

Båda alternativen är frivilliga och kompletterar dagens system.

Kommittén för modernare byggregler (N 2017:05) ska i sitt arbete bland annat ta del av resultatet från detta regeringsuppdrag. Genomförandet av Boverkets olika förslag kan komma att påverkas av kommitténs arbete.

Tillbaka till toppen